TOATE
PRODUSELE
coș de cumpărături
lei
Confidenţialitate
Confidenţialitate

 

1.1. Generalităţi

www.cartepedia.ro este administrat de One Distribution Company SRL cu sediul in Bucuresti, înregistrată la Registrul Comertului cu J40/12838/24.07.2008, CIF RO 24235942 si are calitatea de vânzător al bunurilor şi serviciilor oferite.

SC One Distribution Company SRL, în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.cartepedia.ro, respectă caracterul privat şi securitatea informaţiei furnizate de către dvs. atunci când utilizaţi acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care aplică Politica de Confidenţialitate. Vizitarea acestui site de către dvs. se supune termenilor şi condiţiilor de utilizare şi Politicii de confidenţialitate, implică acceptul dvs. cu privire la acestea şi reprezintă întreaga înţelegere dintre părţi.  One Distribution Company SRL (denumita in continuare ODC) îşi rezervă dreptul de a schimba şi de a actualiza în orice moment conţinutul website-ului www.cartepedia.ro precum şi Politica de Confidenţialitate, Termenii şi Condiţiile de utilizare, fără nici un fel de notificare prealabilă.

ODC certifică faptul că vă respectă drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, precum şi a Ordonanţei nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă cu modificările şi completările ulterioare. Definiţia termenilor şi drepturile dumneavoastră sunt cele precizate în cuprinsul acestor legi.

1.2. Colectarea datelor cu caracter personal

One Distribution Company S.R.L. este înregistrată la Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal având numărul 18614/10.02.2011

Conform obiectului său de activitate, scopurilor declarate şi necesităţilor ce reies din specificul activităţilor derulate împreună cu dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, ODC prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, care pot fi, după caz: nume şi prenume, sexul, data şi locul naşterii, semnătură, telefon/fax, adresă, e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională, situaţie familială, date bancare, obişnuinţe, comportament,  cod numeric personal, prin mijloace automatizate sau manuale, aceste date fiind destinate în principal:

  • -transmiterii de informări (newsletter) asupra noutăţilor editoriale sau evenimentelor organizate de ea sau de terţi (lansări, târguri etc.);

  • -transmiterii de mesaje publicitare informative (referitoare la promoţii, reduceri etc.);

  • -creării de conturi de utilizator şi acordării de facilităţi ca urmare a înregistrării pe site-ul www.cartepedia.ro;

  • -participării la tombole/concursuri organizate de www.cartepedia.ro;

  • -efectuării de studii de piaţă şi de marketing;

  • -comandării şi livrării de bunuri pe site-ul www.cartepedia.ro;

  • -soluţionării reclamaţiilor cu privire la bunurile livrate.

Furnizarea acestor date nu este obligatorie, iar colectarea lor se face doar cu acordul dumneavoastră, exprimat prin semnătură pe documentele tipărite (comandă, facturi, documente de expediţie, etc.) sau prin completarea formularelor şi chestionarelor existente pe acest site (criptate automat, conform standardelor internaţionale în vigoare). Refuzul dvs. de a furniza aceste date poate determina, după caz, imposibilitatea de a vă oferi serviciile pentru care este necesară sau obligatorie prelucrarea datelor. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanelor vizate şi/sau reprezentanţilor legali ai persoanelor vizate, autorităţilor competente, personalului propriu al societăţii sau colaboratorilor externi implicaţi în executarea scopurilor declarate şi instruiţi în vederea asigurării protecţiei datelor. Printre colaboratorii externi pot fi, fara a ne limita doar la aceștia, Google, platforme de social media precum Facebook, Instagram, aplicații prin care vă putem transmite informații despre noutăți, oferte sau evenimente precum MailChimp. Principalele scopuri pentru care folosim colaboratori externi sau alte aplicații sunt: transmiterea de newslettere, crearea de audiențe anonimizate, dar similare profilului utilizatorilor sitelui nostru,  anunțuri publicitare folosind funcțiile native ale clientului de mail.    

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de opoziţie şi de a cere ştergerea datelor, precum şi de dreptul de a vă adresa liber justiţiei cu privire la încălcarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de legislaţia în domeniu. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, expediată în format fizic sau electronic, către sediul One Distribution Company S.R.L.: Spl. Independentei , Nr. 315-317-319, OB LD NR.18, sector 6, Bucuresti, şi la adresa de e-mail: carte@cartepedia.ro, care, în urma recepţionării solicitării dumneavoastră va opera modificările sau ştergerile necesare  în cel mai scurt timp, conform cererii înregistrate.

PROTECTIA DATELOR PERSONALE

1. IDENTITATEA OPERATORULUI

2. OBIECT

3. CE DATE COLECTĂM DE LA TINE

4. SCOPUL ÎN CARE LE COLECTĂM

5. FACULTATIVITATEA FURNIZĂRII DATELOR ŞI CONSECINŢELE REFUZULUI DE A LE FURNIZA

6. MODALITATEA PRELUCRĂRII

7. CINE ARE ACCES LA DATELE TALE

8. CUM ÎŢI PROTEJĂM DATELE

9. DREPTURILE TALE

10. MODIFICĂRI


1. IDENTITATEA OPERATORULUI

One Distribution Company S.R.L. este înregistrată la Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal cu numarul 18614/10.02.2011.

2. OBIECT

Îţi aducem la cunoştinţă că acest document a fost întocmit cu respectarea normelor legale în vigoare privitoare la protecţia datelor cu caracter personal şi se completează cu acestea.

3. CE DATE COLECTĂM DE LA TINE

 www.cartepedia.ro foloseşte următoarele modalităţi de colectare a datelor tale cu caracter personal (denumite, în continuare, „date”): rapoarte de trafic înregistrate de serverul care găzduieşte Site-ul (date de navigare), furnizarea voluntară de către utilizator, cookie-uri. Conform scopului declarat la ANSPDCP, www.cartepedia.ro  prelucrează următoarele date: nume şi prenume, sexul, data şi locul naşterii, semnătura, telefon/fax, adresă, e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională, situaţie familială, date bancare, obişnuinţe, comportament,  cod numeric personal.

3.1. Date de navigare

În cursul normal al funcţionării lor, sistemele informatice şi procedurile software pe care se bazează funcţionarea Site-ului obţin o serie de informaţii a căror colectare şi transmitere este necesară pentru buna funcţionare a protocoalelor de comunicare Internet. Aceste informaţii nu sunt colectate pentru a fi asociate cu subiecţi identificabili, dar, prin natura lor, ar putea, în cazuri speciale, prevăzute de lege, să conducă la identificarea utilizatorilor.

În această categorie de date intră adresele IP sau numele domeniului calculatorului, adresele URL ale resurselor accesate, orarul vizitei tale, metoda utilizată pentru a interoga serverul, dimensiunea fişierului accesat, codul numeric care indică stadiul interogării serverului (accesat, eroare etc.) şi alţi parametri referitori la sistemul de operare şi la mediul informatic al utilizatorului.

Te informăm că atunci când vizitezi Site-ul, serverul înregistrează automat toate aceste date, la fel cum se întâmplă în cazul tuturor operatorilor.

Datele indicate vor fi utilizate doar cu scopul de a colecta informaţii statistice anonime în legatură cu folosirea Site-ului şi pentru a-i putea controla corecta funcţionare. Datele ar putea fi utilizate de instituţiile abilitate şi în vederea stabilirii răspunderii în cazul săvârşirii unor ipotetice infracţiuni informatice, cu scopul de a vă garanta securitatea şi siguranţa în timpul navigării.

 3.2. Date pe care le furnizezi voluntar

Tu vei putea să ne furnizezi voluntar propriile date personale, ori de câte ori vei dori să efectuezi comenzi on-line sau în cazul în care vei dori să te abonezi la serviciul „newsletter”. Tipul de informaţii colectate de la tine prin intermediul Site-ului se va face în conformitate cu finalităţile indicate la punctul 4, intitulat „Scopul colectării datelor”. Unele din datele colectate în acest mod pot avea caracter obligatoriu, fiind indispensabile pentru a răspunde solicitării tale. Vei fi întotdeauna în măsură să distingi datele cu caracter obligatoriu de cele cu caracter facultativ, pentru  că cele dintâi sunt evidenţiate cu un asterisc [*].

Furnizarea voluntară a datelor tale implică şi acordarea consimţământului tău în vederea utilizării acestora pentru scopurile pentru care au fost colectate, în lipsa căruia noi nu îţi vom putea onora comanda.

 3.3. Cookie-uri

Pentru colectarea datelor tale, www.cartepedia.ro nu foloseşte aşa-numitele „cookie-uri persistente” pentru a urmări utilizatorii. Te informăm că www.cartepedia.ro ar putea folosi cookie-uri şi alte informaţii tehnice pentru a-ţi personaliza accesul la Site.

 Pentru a-ţi pune la dispoziţie toate funcţionalităţile site-ului şi a-ţi face navigarea mai uşoară, www.cartepedia.ro se foloseşte şi de aşa-numitele „cookie-uri de sesiune”, care nu sunt memorate de calculatorul tău decât pentru scurtă vreme, fiind eliminate odată cu închiderea browser-ului.

Folosirea acestor cookie-uri este strict limitată la transmiterea identificatorilor de sesiune (numere cauzale generate de server), necesari în vederea atingerii scopului prevăzut în paragraful precedent.

 4. SCOPUL ÎN CARE LE COLECTĂM

Nu îţi colectăm datele decât pentru a putea răspunde cât mai prompt şi eficient solicitărilor şi comenzilor tale, în toate etapele procedurii de achiziţie: verificarea corectitudinii datelor introduse de tine în formularul de comandă, verificarea comenzii tale, emiterea facturii pentru produsele comandate de tine, precum şi pentru a te putea contacta în legătura cu orice neclaritate apărută în efectuarea comenzii.

De asemenea, furnizarea voluntară a datelor tale implică şi acordarea consimţământului tău asupra prelucrării acestora de către www.cartepedia.ro.

 5. FACULTATIVITATEA FURNIZĂRII DATELOR ŞI CONSECINŢELE REFUZULUI DE A LE FURNIZA

 www.cartepedia.ro te informează că eşti liber să ne furnizezi sau nu datele tale în formularul de comandă de pe Site sau în solicitările pe care ni le adresezi direct. Cu toate acestea, îţi aducem la cunoştinţă că dacă nu ne furnizezi datele necesare, nu poţi obţine ce ai solicitat şi nu poţi efectua comanda dorită.

 www.cartepedia.ro va colecta de la tine doar datele strict necesare pentru a finaliza comanda sau a răspunde solicitării pe care ne-ai adresat-o.

6. MODALITATEA PRELUCRĂRII

Datele tale personale sunt prelucrate prin intermediul instrumentelor automatizate şi pentru timpul strict necesar atingerii scopului pentru care au fost colectate.

Măsuri specifice de siguranţă sunt adoptate pentru prevenirea folosirii nelegale şi abuzive a datelor tale, precum şi împotriva accesului neautorizat şi pierderii acestora. 

7. CINE ARE ACCES LA DATELE TALE

 Datele colectate de la tine vor fi prelucrate numai cu scopul prevăzut în acest document şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

 www.cartepedia.ro nu va dezvălui niciun fel de informaţie personală către terţi şi nu va permite accesul acestora la datele tale fără a primi, în prealabil, consimţământul tău exprimat în scris.

 www.cartepedia.ro poate dezvălui, însă, informaţii identificabile personal, în cazul în care legea ne obligă în acest sens.

Te informăm că la datele tale vor putea avea acces angajaţii www.cartepedia.ro, cu unicul scop de a executa în mod corect toate operaţiunile necesare gestionării comenzilor şi solicitărilor tale. Lista acestor persoane îţi poate fi pusă la dispoziţie numai în urma unei solicitări exprese, exprimate în scris, datată şi semnată. De asemenea, ca urmare a procesului de manipulare a comenzilor efectuate de tine, în vederea îndeplinirii scopului descris la art. 4, la anumite date furnizate de tine pot avea acces societăţile comerciale partenere, precum şi angajaţi ai acestora - curierat rapid sau Poşta Română.

8. CUM ÎŢI PROTEJĂM DATELE 

Deoarece suntem mereu preocupaţi de siguranţa datelor tale, depunem eforturi considerabile în acest sens.  

www.cartepedia.ro se angajează să menţină un standard ridicat de siguranţă în ceea ce priveşte protecţia şi confidenţialitatea datelor tale, în acord cu noile dezvoltări tehnologice.

De asemenea, îţi garantăm că datele furnizate de tine vor fi prelucrate în condiţii care să le asigure securitatea şi confidenţialitatea în sistemele noastre, conform standardelor impuse de legislaţia română în vigoare.

Deoarece siguranţa transmisiilor de date prin intermediul internetului nu este absolută şi nici nu poate fi garantată de nimeni, www.cartepedia.ro te sfătuieşte să păstrezi parolele şi datele de acces la Site-ul nostru într-un loc sigur, să nu le dezvălui altor persoane, iar când te afli într-un punct de acces public la internet, să părăseşti sesiunile de lucru folosind opţiunea „Sign Out”, „Log Out”, „Ieşire”.

9. DREPTURILE TALE 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiezi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi de cel de a te adresa justiţiei. În acelaşi timp, ai dreptul să te opui prelucrării datelor personale care te privesc şi să soliciţi ştergerea lor. Pentru exercitarea acestor drepturi, poţi înainta o cerere scrisă, datată şi semnată, către One Distribution Company S.R.L.

10. MODIFICĂRI

www.cartepedia.ro îşi rezervă dreptul de a modifica oricând termenii prezentului acord, fară nicio formalitate şi fară preaviz. Modificările vor fi afişate pe această pagină şi vor avea efect imediat.

Accesul pe Site şi folosirea Serviciilor, implică faptul ca ai luat la cunoştinţă şi ţi-ai dat acordul asupra noilor termeni.