TOATE
PRODUSELE
coș de cumpărături
lei

Autor \ Monica Broşteanu
Vezi toate produsele

Monica Broşteanu Vezi toate produsele

Monica Broşteanu (n. 5 ianuarie 1948, Broşteni, jud. Suceava). Licenţiată în filologie (engleză–română, 1970) şi limbi orientale (arabă–persană, 1978) la Universitatea Bucureşti şi în teologie (1996, Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucureşti), doctor în filologie (2003). A predat la Institutul Teologic Romano-Catolic cursuri de ebraică biblică, teologie sacra mentală şi liturgică, ştiinţe biblice. Este conferenţiar universitar la Uni ver sitatea Bucureşti, unde predă cursurile: Coranul şi Biblia, Probleme de traducere şi inter pretare, Comunităţile creştine din ţările Orien tului Mijlociu, Tradiţii textuale (Noul Testament). Din lucrări: Numele divine în Biblie şi în Coran şi traducerea lor în limba română. Studiu lexical, Ed. Polirom, 2004; „Compararea Incomparabilelor – câteva Nume privind atributele divine în scripturile marilor religii monoteiste", în Caietele Institutului Catolic, nr. 2/2001. Din traduceri: Conciliul Vatican II – Constituţii, Decrete, Declaraţii (în colaborare cu Francisca Băltăceanu), Ed. ARCB, 1990, 1999; A. Scrima, Comentariu la Evanghelia după Ioan, cap. 1–17, tr. din arabă, Ed. Humanitas, 2008.

Monica Broşteanu şi Francisca Băltăceanu au colaborat la următoarele proiecte de traducere şi editare a textelor biblice: Psalmii, Ed. ARCB, 1993, tr. din ebraică; Evanghelia după MateiEvanghelia după Marcu (Ed. ARCB, 1996), Evanghelia după LucaEvanghelia după Ioan (Ed. ARCB, 2002), tr. din greacă, introducere şi note; Septuaginta, proiect NEC, Ed. Polirom, 2004–2011, membre în comitetul de coordonare şi revizie al întregii lucrări şi contribuţii în: vol. I – introducere, cap. „Relaţii între Septuaginta şi textul masoretic", vol. IV.1 – Psalmii (tr. din greacă, introducere, note, bibliografie), vol. VI.1 – Cartea lui Isaia (introducere), Cartea lui IeremiaBaruchPlângeriScrisoarea lui Ieremia (tr. din greacă, note, bibliografie).