TOATE
PRODUSELE
coș de cumpărături
lei

Vezi mai multe
produse din:

Edituri \Enciclopedică
Vezi toate produsele

Vezi toate produsele

EDITURA ENCICLOPEDICĂ, a fost creată la 1 aprilie 1968, funcţionând în perioada 1974–1990 prin fuziune cu Editura Ştiinţifică sub numele de Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică; a revenit la vechea denumire în 1990, într-o nouă formulă editorială. Din 1995, instituţia s-a privatizat, devenind societate pe acţiuni.

Programul său include un larg spectru de preocupări, urmărind cu precădere promovarea literaturii enciclopedice, axat în principal pe două mari lucrări: Dicţionar Enciclopedic în 7 volume şi Enciclopedia României, structurată în 10 volume. Un valoros colectiv de autori români a elaborat, sub egida Academiei Române, lucrarea Istoria Românilor (10 vol. din care au apărut 9).

În ultimii ani au apărut mai multe dicţionare domeniale care s-au bucurat de o apreciere deosebită: Universul Plantelor, Enciclopedia Geografică a României, Dicţionar de Artă Populară, Enciclopedia Arheologiei şi Istoriei vechi a României (4 volume, din care au apărut primele trei – literele A-Q), Dicţionar enciclopedic de personaje biblice, Dicţionarul împăraţilor bizantini, Localităţile din România, Dicţionar, Mărturii româneşti peste hotare (4 vol., din care au apărut primele două vol.), Panteonul românesc, Dicţionar, Dicţionarul gândirii magico-mitice la români, Dicţionarul împăraţilor romani, Istoria României în date, Mica enciclopedie de istorie universală, Dicţionarul teologilor români, Enciclopedia domnilor români (din care a văzut lumina tiparului Cronologia domnilor din Ţara Românească şi Moldova. A. 1324-1881, vol. I, Secolele XIV-XVI), Dicţionarul avangardelor, Sărbători şi obiceiuri (I. Oltenia; II. Banat, Crişana, Maramureş; III. Transilvania), Membrii Academiei Române. 1866-2003. Dicţionar

În colecţiile editurii au fost publicate numeroase monografii, lucrări importante privind civilizaţia românească apărute în limbi de circulaţie internaţională, elaborate de savanţi români şi străini (Keith Hitchins, A Nation Affirmed: The Romanian National Movement in Transylvania 1860-1014, Răzvan Theodorescu, Roumains et Balkaniques dans la civilisation sud-est européenne, Ladislau Gyémánt, The Jews of Transylvania in the Age of Emancipation 1790-1867). Editura Enciclopedică a stabilit relaţii de colaborare cu mari case editoriale din Europa şi S.U.A., oferind materiale de prezentare a relaţiilor româneşti, ce se regăsesc în mari lucrări de referinţă, apreciate unanim pe plan universal: Enciclopedia Britannica, The International Who ’s Who, The World of Learning, The Europa World Year Book ş.a.