TOATE
PRODUSELE
coș de cumpărături
lei

Vezi mai multe
produse din:

Vezi toate cărţile

Traducător \ Ioan I. Ică Jr.

Raftul Cartepedia
Ioan I. Ică Jr.

Ioan I. Ică Jr.

Vezi toate cărţile
AdaugăPreview Monahul sau Făptuitorul. Praktikos Monahul sau Făptuitorul. Praktikos Evagrie Ponticul
În stoc
27,9 lei
-7%
30 lei
AdaugăPreview Scrieri II. Explicări la dumnezeiasca Liturghie Scrieri II. Explicări la dumnezeiasca Liturghie Sfântul Nicolae Cabasila
În stoc
37,2 lei
-7%
40 lei
AdaugăPreview Scrieri I. Tomosuri dogmatice. Viaţa - Slujba Scrieri I. Tomosuri dogmatice. Viaţa - Slujba Grigorie Palama
În stoc
41,86 lei
-7%
45,01 lei
AdaugăPreview Triodul explicat. Mistagogia timpului liturgic Triodul explicat. Mistagogia timpului liturgic Makarios Simonopetritul
În stoc
41,85 lei
-7%
45 lei
AdaugăPreview Scrieri IV. Simeon noul teolog. Viaţa şi epoca Scrieri IV. Simeon noul teolog. Viaţa şi epoca Sfântul Simeon Noul Teolog
În stoc
23,25 lei
-7%
25 lei
AdaugăPreview Athos. Muntele transfigurat Athos. Muntele transfigurat Jean Bies
Stoc furnizor
16,74 lei
-7%
18 lei
AdaugăPreview Simeon noul teolog. Cateheze. Scrieri II Simeon noul teolog. Cateheze. Scrieri II Sfântul Simeon Noul Teolog
În stoc
21,39 lei
-7%
23 lei
AdaugăPreview Gândirea socială a Bisericii Gândirea socială a Bisericii Germano Marani
În stoc
41,85 lei
-7%
45 lei
AdaugăPreview Între iadul deznădejdii şi iadul smereniei Între iadul deznădejdii şi iadul smereniei Siluan Athonitul
În stoc
11,16 lei
-7%
12 lei
AdaugăPreview Imne, epistole şi capitole. Scrieri III Imne, epistole şi capitole. Scrieri III Sfântul Simeon Noul Teolog
În stoc
24,18 lei
-7%
26 lei
AdaugăPreview Simeon noul teolog. Discursuri teologice şi etice. Scrieri I Simeon noul teolog. Discursuri teologice şi etice. Scrieri I Sfântul Simeon Noul Teolog
În stoc
27,9 lei
-7%
30 lei

BIOGRAFIE

Diacon Ioan I. Ică Jr.

N. 15 aug. 1960, în Sibiu, fiul lui lcă loan sen.  Studii la Liceul “Octavian Goga" din Sibiu (1975-1979), apoi la Institutul Teologic din Sibiu (1980 - 1984), cursuri de doctorate specialitatea Teologie Dogmatică şi Simbolică, tot acolo (1984 - 1987), stadiu de documentare şi specializare la Universitatea din Erlangen (oct. 1990 - oct. 1991).  Asistent pentru Limbi clasice (1988-1990), Istoria religiilor (1991-1992), lstoria Filosofiei (1992-1993), lector titular de Misiologie şi Ecumenism (1993-1994) la Facultatea de Teologie din Sibiu, apoi la cea din Cluj-Napocaş cursuri de Filosofie patristică la Facultatea de Filosofie a Universită‘ii din Cluj-Napoca (1992-1993); diacon (1989).  A publicat studii de teologie sistematică, traduceri şi comentarii patristice, documentare şi comentarii în reviste teologice; traduceri şi eseuri pe teme de antropologie, arta, filosofie în reviste de cultură. 

Lucrări: 

-     Sf. Treime în teologia occidentaă contemporană din punct de vedere ortodox, în MA, an. XXXI, 1986, nr. 5, p. 29-58,

-     Definiţia hristologică a Sinodului VI ecumenic şi importanţa ei dogmatică şi simbolică, în MA, an.  XXXII, 1987, nr. 1, p.22-56;

-      Sinodul constantinopolitan din 1285 şi pnevmatologia patr. Grigorie II Cipriotul, în MA, an.  XXXII, 1987, nr. 2, p. 47-78;

-      Teologie şi spiritualitate la Sf. Simeon Noul Teolog, în MA, an.  XXXII, 1997, nr. 3, p. 21-47;

-      Synodikonul Ortodoxiei şi valoarea lui dogmatică, în MA, an.  XXXIII, 1988, nr. 7-8, p. 440-457;

-      Sfântul Maxim Mărturisitorul despre iubirea agapică, în MA, an XXXIII, 1988, nr. 7, p. 37-59;

-     Teologie şi teologi după Sf. Grigorie de Nazianz, în MA, an. XXXIV, 1989, nr. 7, p. 40 - 56;

-      P. A. Florenski - savant, filosof. teolog, preot şi martir (biografia şi profilul operei), în RT, 73,1991, nr. 5, p. 3-13 şi nr. 6, p. 33-44;

-      Sinoadele bizantine din epoca Comnenilor şi importanţa lor dogmatică, în RT, 74, 1992, nr. 1, p, 12-33;

-      Persoană sau/şi ontologie în gândirea ortodoxă contemporană, în Persoană şi comuniune.  Prinos de cinstire Păr.  Prof. Acad.  D. Stăniloae la 90 de ani, Sibiu, 1993, p. 359-385 (coordonatorul volumului):

-      Morala şi spiritualitatea ortodoxă în viziunea Sfântului Grigorie Palama, în RT, an. 76, 1994, nr. 3, p. 15 -43,

 

Traduceri din Sf.  Părinţi:

-      Fer.  Augustin, Sf. Maxim Mărturisitorul (Epistole),

-      Sf. Grgorie de Nazianz,

-      Sf. Grigorie Palama,

-      Simeon Noul Teolog (Cateheze) ş.a. în rev. Mitropolia Ardealului (1985-1992).  

Coordonator şi îngrijitor de colecţii la Editura “Deisis", de la Mănăstirea “loan Botezătorul" din Alba Iulia, unde a publicat mai multe traduceri însoţite de ample studii introductive:

-      Cuv. Siluan Athonitul, Între iadul deznădejdii şi iadul smereniei: însemnări duhovniceşti, 1993,268 p.;

-      Sf. Teodor Studitul, lisus Hristos  prototip al icoanei Sale. Tratate contra iconomahilor, 1994, 212 p.;

-      Cuv.  Teoclit Dionisiatul, Dialoguri la Athos.I-II, 1994, XXXIV + 248 + 248 p.;

-      Vladimir Soloviov, Fundamentele spirituale ale vieţii: Scrisori duminicale şi pascale. 1994, LXVI + 240 p.