TOATE
PRODUSELE
coș de cumpărături
lei
Indisponibil
Disponibilitate: Indisponibil
Anunţă-mă când este disponibil!
Suntem ONLINE! Discută cu noi aici. Adaugă la wishlist

Constituția României (Ediția 2015)

Tudorel Toader, Marieta Safta
Colecții/Serii: Legislaţie
In ierarhia normativa a oricarui stat de drept, Constitutia reprezinta documentul juridic fundamental, in care sunt consacrate drepturile,...
Vezi mai multe detalii
Titluri conţinute:
decizii ale Curtii Constituționale, hotărâri C.E.D.O., decizii C.J.U.E., legislație conexă, index alfabetic
ISBN: 978-606-27-0278-6
Dimensiuni: 13x20 cm
Tip copertă: Paperback brosat

MAI MULTE DESPRE CARTE

In ierarhia normativa a oricarui stat de drept, Constitutia reprezinta documentul juridic fundamental, in care sunt consacrate drepturile, obligatiile si indatoririle cetatenesti, principiile si regulile de organizare a statului si a autoritatilor publice. Aflata intr-o conexiune stransa cu intregul ansamblu legislativ subsecvent, Constitutia determina, totodata, cadrul si limitele procesului de legiferare si constituie reperul de baza in activitatea de interpretare si aplicare a normelor legale.

In acest context, prof. univ. dr. Tudorel Toader, judecator la Curtea Constitutionala, si lector univ. dr. Marieta Safta, prim magistrat-asistent la Curtea Constitutionala, aduc in atentia cititorilor lucrarea „Constitutia Romaniei – decizii ale Curtii Constitutionale, hotarari C.E.D.O., hotarari C.J.U.E., legislatie conexa”, care, dupa cum sugereaza si titlul, are un continut complex.

Astfel, sub fiecare articol din Legea fundamentala sunt redate textele conexe din Conventia europeana a drepturilor omului si din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene si fac trimiteri la legislatia infraconstitutionala. De asemenea, sunt reproduse solutii cu valoare de principiu din jurisprudenta Curtii Constitutionale, a Curtii Europene a Drepturilor Omului, precum si a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

Prin modalitatea in care a fost alcatuita, cartea „Constitutia Romaniei – decizii ale Curtii Constitutionale, hotarari C.E.D.O., hotarari C.J.U.E., legislatie conexa” poate fi folosita de catre studentii Facultatilor de Drept, la intelegerea si aprofundarea Dreptului constitutional, de catre practicienii dreptului, precum si de catre orice persoana interesata de fundamentele statului de drept.

Cuprins extins:
Titlul I. Principii generale
Articolul 1. Statul român
Articolul 2. Suveranitatea
Articolul 3. Teritoriul
Articolul 4. Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni
Articolul 5. Cetăţenia
Articolul 6. Dreptul la identitate
Articolul 7. Românii din străinătate
Articolul 8. Pluralismul şi partidele politice
Articolul 9. Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale
Articolul 10. Relaţii internaţionale
Articolul 11. Dreptul internaţional şi dreptul intern
Articolul 12. Simboluri naţionale
Articolul 13. Limba oficială
Articolul 14. Capitala
Titlul II. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
Capitolul I. Dispoziţii comune
Articolul 15. Universalitatea
Articolul 16. Egalitatea în drepturi
Articolul 17. Cetăţenii români în străinătate
Articolul 18. Cetăţenii străini şi apatrizii
Articolul 19. Extrădarea şi expulzarea
Articolul 20. Tratatele internaţionale privind drepturile omului
Articolul 21. Accesul liber la justiţie
Capitolul II. Drepturile şi libertăţile fundamentale
Articolul 22. Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică
Articolul 23. Libertatea individuală
Articolul 24. Dreptul la apărare
Articolul 25. Libera circulaţie
Articolul 26. Viaţa intimă, familială şi privată
Articolul 27. Inviolabilitatea domiciliului
Articolul 28. Secretul corespondenţei
Articolul 29. Libertatea conştiinţei
Articolul 30. Libertatea de exprimare
Articolul 31. Dreptul la informaţie
Articolul 32. Dreptul la învăţătură
Articolul 33. Accesul la cultură
Articolul 34. Dreptul la ocrotirea sănătăţii
Articolul 35. Dreptul la mediu sănătos
Articolul 36. Dreptul de vot
Articolul 37. Dreptul de a fi ales
Articolul 38. Dreptul de a fi ales în Parlamentul European
Articolul 39. Libertatea întrunirilor
Articolul 40. Dreptul de asociere
Articolul 41. Munca şi protecţia socială a muncii
Articolul 42. Interzicerea muncii forţate
Articolul 43. Dreptul la grevă
Articolul 44. Dreptul de proprietate privată
Articolul 45. Libertatea economică
Articolul 46. Dreptul la moştenire
Articolul 47. Nivelul de trai
Articolul 48. Familia
Articolul 49. Protecţia copiilor şi a tinerilor
Articolul 50. Protecţia persoanelor cu handicap
Articolul 51. Dreptul de petiţionare
Articolul 52. Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică
Articolul 53. Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi
Capitolul III. Îndatoririle fundamentale
Articolul 54. Fidelitatea faţă de ţară
Articolul 55. Apărarea ţării
Articolul 56. Contribuţii financiare
Articolul 57. Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor
Capitolul IV. Avocatul Poporului
Articolul 58. Numirea şi rolul
Articolul 59. Exercitarea atribuţiilor
Articolul 60. Raportul în faţa Parlamentului
Titlul III. Autorităţile publice
Capitolul I. Parlamentul
Secţiunea 1. Organizare şi funcţionare
Articolul 61. Rolul şi structura
Articolul 62. Alegerea Camerelor
Articolul 63. Durata mandatului
Articolul 64. Organizarea internă
Articolul 65. Şedinţele Camerelor
Articolul 66. Sesiuni
Articolul 67. Actele juridice şi cvorumul legal
Articolul 68. Caracterul public al şedinţelor
Secţiunea a 2‑a. Statutul deputaţilor şi al senatorilor
Articolul 69. Mandatul reprezentativ
Articolul 70. Mandatul deputaţilor şi al senatorilor
Articolul 71. Incompatibilităţi
Articolul 72. Imunitatea parlamentară
Secţiunea a 3‑a. Legiferarea
Articolul 73. Categorii de legi
Articolul 74. Iniţiativa legislativă
Articolul 75. Sesizarea Camerelor
Articolul 76. Adoptarea legilor şi a hotărârilor
Articolul 77. Promulgarea legii
Articolul 78. Intrarea în vigoare a legii
Articolul 79. Consiliul Legislativ
Capitolul II. Preşedintele României
Articolul 80. Rolul Preşedintelui
Articolul 81. Alegerea Preşedintelui
Articolul 82. Validarea mandatului şi depunerea jurământului
Articolul 83. Durata mandatului
Articolul 84. Incompatibilităţi şi imunităţi
Articolul 85. Numirea Guvernului
Articolul 86. Consultarea Guvernului
Articolul 87. Participarea la şedinţele Guvernului
Articolul 88. Mesaje
Articolul 89. Dizolvarea Parlamentului
Articolul 90. Referendumul
Articolul 91. Atribuţii în domeniul politicii externe
Articolul 92. Atribuţii în domeniul apărării
Articolul 93. Măsuri excepţionale
Articolul 94. Alte atribuţii
Articolul 95. Suspendarea din funcţie
Articolul 96. Punerea sub acuzare
Articolul 97. Vacanţa funcţiei
Articolul 98. Interimatul funcţiei
Articolul 99. Răspunderea preşedintelui interimar
Articolul 100. Actele Preşedintelui
Articolul 101. Indemnizaţia şi celelalte drepturi
Capitolul III. Guvernul
Articolul 102. Rolul şi structura
Articolul 103. Învestitura
Articolul 104. Jurământul de credinţă
Articolul 105. Incompatibilităţi
Articolul 106. Încetarea funcţiei de membru al Guvernului
Articolul 107. Primul‑ministru
Articolul 108. Actele Guvernului
Articolul 109. Răspunderea membrilor Guvernului
Articolul 110. Încetarea mandatului
Capitolul IV. Raporturile Parlamentului cu Guvernul
Articolul 111. Informarea Parlamentului
Articolul 112. Întrebări, interpelări şi moţiuni simple
Articolul 113. Moţiunea de cenzură
Articolul 114. Angajarea răspunderii Guvernului
Articolul 115. Delegarea legislativă
Capitolul V. Administraţia publică
Secţiunea 1. Administraţia publică centrală de specialitate
Articolul 116. Structura
Articolul 117. Înfiinţarea
Articolul 118. Forţele armate
Articolul 119. Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
Secţiunea a 2‑a. Administraţia publică locală
Articolul 120. Principii de bază
Articolul 121. Autorităţi comunale şi orăşeneşti
Articolul 122. Consiliul judeţean
Articolul 123. Prefectul
Capitolul VI. Autoritatea judecătorească
Secţiunea 1. Instanţele judecătoreşti
Articolul 124. Înfăptuirea justiţiei
Articolul 125. Statutul judecătorilor
Articolul 126. Instanţele judecătoreşti
Articolul 127. Caracterul public al dezbaterilor
Articolul 128. Folosirea limbii materne şi a interpretului în justiţie
Articolul 129. Folosirea căilor de atac
Articolul 130. Poliţia instanţelor
Secţiunea a 2‑a. Ministerul Public
Articolul 131. Rolul Ministerului Public
Articolul 132. Statutul procurorilor
Secţiunea a 3‑a. Consiliul Superior al Magistraturii
Articolul 133. Rolul şi structura
Articolul 134. Atribuţii
Titlul IV. Economia şi finanţele publice
Articolul 135. Economia
Articolul 136. Proprietatea
Articolul 137. Sistemul financiar
Articolul 138. Bugetul public naţional
Articolul 139. Impozite, taxe şi alte contribuţii
Articolul 140. Curtea de Conturi
Articolul 141. Consiliul Economic şi Social
Titlul V. Curtea Constituţională
Articolul 142. Structura
Articolul 143. Condiţii pentru numire
Articolul 144. Incompatibilităţi
Articolul 145. Independenţa şi inamovibilitatea
Articolul 146. Atribuţii
Articolul 147. Deciziile Curţii Constituţionale
Titlul VI. Integrarea euroatlantică
Articolul 148. Integrarea în Uniunea Europeană
Articolul 149. Aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord
Titlul VII. Revizuirea Constituţiei
Articolul 150. Iniţiativa revizuirii
Articolul 151. Procedura de revizuire
Articolul 152. Limitele revizuirii
Titlul VIII. Dispoziţii finale şi tranzitorii
Articolul 153. Intrarea în vigoare
Articolul 154. Conflictul temporal de legi
Articolul 155. Dispoziţii tranzitorii
Articolul 156. Republicarea Constituţiei
Autor: Tudorel Toader, Marieta Safta
Data apariției: iunie 2015
Editura: Hamangiu
Pagini: 440
Limba: Română
Hârtie: 80g/m
Cuvinte cheie:
drept, legislație, constituție, drepturi, obligații
 • Marieta Safta
  Autor
  Tudorel Toader - Autor
  Este profesor universitar si indrumator de doctorat la Facultatea de Drept a Universitatii Ioan Cuza din Iasi, titular la disciplinele: Drept penal. Partea speciala si Drept penal european. Din 2004, este si decanul acestei facultati. Este judecator la Curtea Constitutionala a Romaniei din octombrie 2006. A publicat numeroase studii si articole in reviste de specialitate din tara si strainatate, precum si mai multe carti, printre care: Infractiunile prevazute in...
  AFLĂ MAI MULTE
  Vezi toate cărţile
 • Tudorel Toader
  Autor
  Marieta Safta - Autor
  Este prim magistrat-asistent la Curtea Constitutionala a Romaniei (din 2010) si agent de legatura al Curtii Constitutionale la Comisia de la Venetia (din 2012).Totodata, este lector universitar doctor la Facultatea de Drept din cadrul Universitatii „Titu Maiorescu” din Bucuresti, titular la disciplinele Drept constitutional si Institutii politice, iar intre 2008 si 2013 a fost cadru didactic asociat la Academia de Studii Economice din Bucuresti. Membru...
  AFLĂ MAI MULTE
  Vezi toate cărţile

Opinia cititorilor