TOATE
PRODUSELE
coș de cumpărături
lei
În stoc
PREȚ: 26,88 lei
-7%28,9 lei
Disponibilitate: În stoc
Retur posibil: 365 zile
Data estimată de livrare: 24.10.2017
Comandă prin telefon sau email:
0740.317.617 carte@cartepedia.ro
Suntem ONLINE! Discută cu noi aici. Adaugă la wishlist

Contestația la executare în noul Cod de procedură civilă. Practica judiciară

Roxana Stanciu
În stoc
PREȚ: 26,88 lei
-7%28,9 lei
Disponibilitate: În stoc
Retur posibil: 365 zile
Data estimată de livrare: 24.10.2017
Comandă prin telefon sau email:
0740.317.617 carte@cartepedia.ro
Suntem ONLINE! Discută cu noi aici.
Adaugă la wishlist
Colecții/Serii: Jurisprudenţă
Lucrarea priveste exclusiv problematica executarii silite sub incidenta noului Cod de procedura civila si surprinde atat interpretarile...
Vezi mai multe detalii
ISBN: 978-606-27-0218-2
Dimensiuni: 13x20 cm
Tip copertă: Paperback brosat

MAI MULTE DESPRE CARTE

Lucrarea priveste exclusiv problematica executarii silite sub incidenta noului Cod de procedura civila si surprinde atat interpretarile deja statornicite in materie de executare silita, cat si acele probleme care sunt aparent marginale, rar intalnite ori insuficient discutate.

Culegerea Contestatia la executare. Practica judiciara constituie un instrument util practicienilor care doresc sa cunoasca, la doi ani de la intrarea in vigoare a reglementarii, directiile in care s-a dezvoltat jurisprudenta in materia executarii silite. Nu ne-am propus – ar fi fost si dificil – sa epuizam problematica aparuta in practica, ci am dorit sa punctam acest moment in evolutia jurisprudentei nationale, urmand ca anii ce vor veni sa ofere ocazia unor noi reflectii pe marginea actualei conceptii legislative si jurisprudentiale in domeniul executarii silite.

Cuprins extins:
Capitolul I. Generalităţi. Tipuri de contestaţie la executare. Caracterul de titlu executoriu
1. 1. Titlu executoriu cu multiple obligaţii reciproce. Stabilirea corectă a cuantumului debitului, după compensaţie. Îndreptarea erorii materiale de către executor
1. 2. Competenţa teritorială a executorului judecătoresc. Proceduri de executare concomitente
2. Somaţie de plată emisă în aplicarea dispoziţiilor O.G. nr. 22/2002. Executare benevolă în termenul de 6 luni. Reducerea cheltuielilor de executare
3. Contract de asistenţă juridică. Onorariu de succes. Obligaţie de rezultat nerealizată. Lipsa caracterului cert al creanţei. Consecinţa anulării actelor de executare
4. Contract de ipotecă autentificat, încheiat în garantarea unui contract‑cadru. Lipsa elementelor esenţiale ale titlului executoriu
5. Contract de împrumut. Înscris sub semnătură privată, cu dată certă atestată de avocat. Caracterul de titlu executoriu
6. Obiectul executării silite. Obligaţii neprevăzute în dispozitivul hotărârii judecătoreşti. Anularea parţială a procesului‑verbal de constatare emis de executorul judecătoresc
7. Contract de credit. Cesiune de creanţă. Caracter de titlu executoriu. Notificarea cesiunii
8. Contract de leasing. Incorecta notificare a rezilierii. Lipsa caracterului exigibil al creanţei de restituire a bunului
9. Contract de asistenţă juridică. Pact de quota litis. Lipsa caracterului cert şi exigibil
10. Urmărire silită a părţilor sociale. Raportul dintre prevederile Legii societăţilor şi cele ale noului Cod de procedură civilă. Executări silite distincte în baza aceluiaşi titlu executoriu. Legea aplicabilă
11. Plată anterioară demarării executării silite. Obligativitatea procedurii ofertei urmate de consemnare
12. Intenţia debitorului de a executa de bunăvoie. Probe şi interpretarea lor. Buna‑credinţă în materia executării benevole a unei hotărâri judecătoreşti
Capitolul II. Subiectele contestaţiei la executare
13. Hotărâre judecătorească privind dobândirea proprietăţii prin uzucapiune. Înscrierea proprietarului în evidenţele de carte funciară. Lipsa calităţii procesuale pasive de exerciţiu a biroului de cadastru şi publicitate imobiliară. Calitatea de debitor
14. Contestaţie la executare. Invocarea de către fideiusori a caracterului abuziv al unor clauze din contractul de fideiusiune încheiat în vederea garantării unui contract de credit. Renunţare la beneficiul de discuţiune şi de diviziune. Limitele protecţiei oferite de Legea nr. 193/2000. Debitor persoană juridică
Capitolul III. Obiectul contestaţiei la executare
15. Restituirea taxei pe poluare. Hotărâre judecătorească. Procedură specială de executare
16. Sancţiune contravenţională. Aplicarea legii mai favorabile în faza de executare silită. Exonerarea de obligaţia de plată
17. Ordonanţă emisă de organele de urmărire penală, rămasă definitivă. Obligaţie de restituire a unor bunuri mobile. Executare civilă
18. Titlu executoriu reprezentat de hotărâre de partaj. Evacuare fără promovarea unui nou litigiu
19. Program vizitare minor. Caracterul obligaţiilor impuse părinţilor. Modalitatea de aducere la îndeplinire a obligaţiilor
20. Imobil executat silit. Efectele adjudecării imobilului. Relevanţa menţiunilor din cartea funciară. Aplicarea tranzitorie a normelor de procedură
21. Contract de arendă – titlu executoriu. Modalitate de impozitare. Obligaţia de reţinere şi virare a impozitului pe venit
22. Hotărâre judecătorească privind obligarea la plata contravalorii unor acţiuni. Obligaţia de plată a impozitului pentru această sumă, ce reprezintă câştig rezultat din transferul unor valori mobiliare. Legea aplicabilă
23. Evacuare imobiliară. Drept de retenţie asupra imobilului căruia i se opune compensaţia. Modalitate de aducere la îndeplinire a obligaţiilor părţilor
24. Bunuri sechestrate în cadrul procedurii execuţionale. Transfer anterior al dreptului de proprietate cu privire la fondul de comerţ. Opozabilitatea faţă de creditoare a operaţiunii de transfer
25. Executare bilet la ordin avalizat de un asociat. Cesionarea părţilor sociale. Efecte asupra obligaţiei de garanţie asumate prin aval
26. Imobil adjudecat şi ulterior vândut. Act de adjudecare desfiinţat. Subdobânditor care invocă inopozabilitatea hotărârii. Efectele şi interpretarea clauzelor contractuale
27. 1. Contestaţie privind biletul la ordin. Invocarea cazului fortuit privind neexecutarea parţială a contractului. Interpretarea convenţiei părţilor
27.2. Tardivitatea contestaţiei la executare. Legea aplicabilă
Capitolul IV. Limitele de exercitare a contestaţiei la executare
28. Compensaţie legală invocată împotriva unui creditor în insolvenţă. Lege specială. Inadmisibilitatea contestaţiei la executare întemeiate pe compensaţie
29. Evacuare. Cazuri în care interdicţia prevăzută de art. 895 alin. (1) NCPC nu este aplicabilă. Titlu locativ care nu mai produce efecte
30. Poprire. Condiţiile de aplicare a art. 780 alin. (5) lit. c) NCPC. Acord încheiat de debitoare cu salariaţii săi pentru plata cu întârziere a salariilor
Capitolul V. Termenul de exercitare a contestaţiei la executare
31. Termen special de contestaţie în materia cecului. Calificarea cererii. Opoziţie la executare sau contestaţie la executare
Capitolul VI. Procedura de judecată a contestaţiei la executare
32. Comunicarea actelor de procedură. Afişare la o adresă greşită. Sancţiune pentru nelegala comunicare
33. Indicarea eronată în somaţie a adresei debitoarei. Efecte asupra executării silite directe cu privire la obligaţia de a face. Apărări de fond împotriva titlului şi motive propriu‑zise de nulitate a actelor de executare
34. Titlu executoriu reprezentat de hotărâre judecătorească. Evacuarea dintr‑un spaţiu comercial. Efectele deschiderii procedurii insolvenţei faţă de debitor. Consemnarea greşită a adresei debitorului în cuprinsul somaţiei de executare
35. Cuantumul creanţei. Dovada plăţii efectuate anterior. Proba testimonială
36. Suspendarea executării la cererea creditorului. Principiul disponibilităţii. Efecte asupra participanţilor la executare
Capitolul VII. Incidente cu privire la executarea silită, invocate pe calea contestaţiei la executare
37. Antecontract de vânzare‑cumpărare. Dreptul de a cere executarea silită. Momentul de început al calculului termenului de prescripţie. Limitele învestirii instanţei în procedura încuviinţării
38. Titlu emis în materia acţiunilor reale imobiliare. Termen special de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită
39. Condiţiile cesiunii de creanţă. Stingerea debitului prin remiterea de datorie. Lipsa efectului întreruptiv de prescripţie a cererii de executare urmate de renunţarea creditorului la executare
40. Titlu executoriu. Obligaţii distincte. Act întreruptiv de prescripţie. Efecte
41. Prescripţia dreptului de a obţine executarea silită. Întreruperea termenului de prescripţie prin depunerea cererii de executare la care nu s‑a renunţat
Capitolul VIII. Cheltuielile de executare silită
42. Încheiere executorie de majorare a onorariului de expert. Caracterul de titlu executoriu. Modalitatea de executare
43. Plata debitului în termenul acordat prin somaţie. Onorariile cuvenite avocatului creditoarei şi executorului judecătoresc
44. Compensaţie legală. Efecte asupra actelor întocmite de executor. Onorariul executorului judecătoresc
45. Executare benevolă şi înainte de somare prin executorul judecătoresc. Efecte cu privire la cheltuielile de executare datorate
46. Obligaţie de a face. Onorariul maximal cuvenit executorului judecătoresc
47. Neclarităţi privind titlul executoriu. Evacuare. Executare benevolă după primirea somaţiei. Reducerea onorariului executorului. Criterii
Index
Data apariției: martie 2015
Editura: Hamangiu
Pagini: 312
Limba: Română
Hârtie: 80g/m
Cuvinte cheie:
drept, legislație, executarea silită
  • Roxana Stanciu - Autor
    In prezent este judecator la Tribunalul Bucuresti. In anul 2004 a absolvit Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti iar in 2007-Institutul National al Magistraturii (cursurile de formare initiala pentru profesia de judecator). Are preocupari constante in domeniul executarii silite, materializate in participari la numeroase conferinte avand ca tema executarea silita in noul Cod de procedura civila, dar si in lucrari precum: Contestatia la executare in noul...
    AFLĂ MAI MULTE
    Vezi toate cărţile

Opinia cititorilor

comments powered by Disqus