TOATE
PRODUSELE
coș de cumpărături
lei
Indisponibil
Disponibilitate: Indisponibil
Anunţă-mă când este disponibil!
Suntem ONLINE! Discută cu noi aici. Adaugă la wishlist

Dreptul contractelor civile şi comerciale

Liviu Stănciulescu, Vasile Nemeş
Colecții/Serii: Cursuri, seminarii, teste
Tipurile de contracte intalnite in viata curenta, mai ales in domeniul afacerilor, sunt in continua dezvoltare, odata cu evolutia societatii. Noul...
Vezi mai multe detalii
ISBN: 978-606-522-893-1
Dimensiuni: 14,5x20 cm
Tip copertă: Paperback brosat

Dreptul contractelor civile şi comerciale

MAI MULTE DESPRE CARTE

Tipurile de contracte intalnite in viata curenta, mai ales in domeniul afacerilor, sunt in continua dezvoltare, odata cu evolutia societatii. Noul cod civil, in urma abandonarii dualismului drept civil-drept comercial, reglementeaza expres aproape toate contractele uzuale, inclusiv pe cele considerate pana acum ca fiind exclusiv „contracte comerciale”.

Lucrarea de fata reprezinta prima abordare integrata a tuturor contractelor reglementate in noul Cod civil, precum si a celorlalte contracte comerciale reglementate prin legi speciale, cum sunt leasingul, franciza sau factoringul.

Pe langa analiza teoretica a regulilor in jurul carora se contureaza sau ar trebui sa se contureze fiecare contract, autorii vin si cu multe exemple de practica judiciara recenta, care completeaza solutiile exprimate in doctrina dupa intrarea in vigoare a noului Cod civil. De asemenea, propun si cate un model pentru fiecare tip de contract, ceea ce confera cartii un caracter foarte aplicat, facand-o utila nu numai pentru profesionistii dreptului, ci si pentru intreprinzatori si oamenii de afaceri.

Cuprins extins:
PARTEA I. CONTRACTUL – PRINCIPALA INSTITUŢIE A DREPTULUI PRIVAT
Capitolul I. Contractul – principala instituţie a dreptului privat
Secţiunea I. Teoria generală a contractului: „cheia de boltă a dreptului civil”
§ 1. Obligaţia şi raportul obligaţional
§ 2. „Teoria contractului” sau „Teoria obligaţiilor”?
Secţiunea a II-a. Contractul – mijloc juridic de realizare a intereselor persoanelor
A. Voinţele individuale – fundamentul contractului
B. Libertate contractuală sau dirijism?
C. Contractul: greu de definit?
D. Reconsiderarea noţiunii de contract. Orientări actuale
Secţiunea a III-a. Categorii de contracte
§ 1. Clasificări expres prevăzute în Noul cod civil
§ 2. Clasificări rezultând din dispoziţii implicite ale Noului cod civil
Secţiunea a IV-a. Încheierea contractului – moment de referinţă
§ 1. Manifestări juridice precontractuale
§ 2. Încheierea contractelor comerciale prin mijloace electronice
A. Regulile speciale privind încheierea contractelor la distanţă
B. Regulile specifice privind comerţul electronic
Secţiunea a V-a. Condiţiile de validitate ale contractului
§ 1. Capacitatea de a contracta
§ 2. Consimţământul: esenţial, determinant
§ 3. Obiectul contractului
A. Definirea obiectului contractului
B. Raportul dintre obiectul contractului şi obiectul obligaţiei
C. Cerinţele valabilităţii obiectului
§ 4. Cauza: motivul, scopul sau interesul urmărit de părţi?
A. Concepţia modernă completează concepţia clasică
B. Cauza: mai mult decât o condiţie de validitate
C. Cerinţele valabilităţii cauzei
§ 5. Forma consacrată: consensuală?
Secţiunea a VI-a. Nulitatea contractului: sancţiune extremă
§ 1. Nulitatea: sancţiunea formării contractului
§ 2. Ineficacitatea: sancţiunea neexecutării contractului
Secţiunea a VII-a. Interpretarea şi calificarea contractului
Secţiunea a VIII-a. Legea aplicabilă contractului
Secţiunea a IX-a. Efectele contractului: mijloace juridice de realizare a intereselor părţilor
§ 1. Forţa obligatorie a contractului (pacta sunt servanda)
§ 2. Principiul relativităţii efectelor contractului (res inter alios acta)
§ 3. Riscul contractului
Secţiunea a X-a. Cesiunea şi încetarea contractului
Secţiunea a XI-a. Contractul de consumaţie
§ 1. Contractul de consumaţie: o nouă teorie generală?
§ 2. Particularităţile contractului de consumaţie
A. Libertate restrânsă la contractare şi nelimitată la denunţare
B. Egalitatea voinţelor contractante: o egalitate „căutată” (nu prezumată)
C. Principiul fraternităţii contractuale (affectio contractus)
§ 3. Instituţii speciale ale contractului de consumaţie
§ 4. Necesitatea armonizării şi „normalizării” contractelor de consumaţie
Secţiunea a XII-a. Contracte civile şi comerciale, aşa-zise „speciale”
§ 1. Contractele speciale: contractele nenumite
§ 2. Obiectul de studiu: contracte
PARTEA A II-A. CONTRACTE SPECIALE
Capitolul I. Contractul de vânzare
Secţiunea I. Noţiune, reglementare şi caractere juridice
§ 1. Noţiune
§ 2. Reglementări naţionale şi europene
§ 3. Caracterele juridice ale vânzării
Secţiunea a II-a. Condiţii de validitate specifice
§ 1. Regula: capacitatea; excepţia: incapacitatea
§ 2. Incapacităţi speciale în Noul cod civil
A. Incapacităţi de a cumpăra
B. Incapacităţi de a vinde
§ 3. Particularităţile consimţământului
A. Antecontractul de vânzare-cumpărare
B. Pactul de opţiune: promisiune unilaterală de vânzare
C. Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare
D. Pactul de preferinţă
E. Promisiunea faptei altuia (convenţia de porte-fort)
F. Dreptul de preempţiune al cumpărătorului
G. Manifestări ale consimţământului în vânzarea de consumaţie
H. Arvuna şi acontul
§ 4. Obiectul contractului de vânzare-cumpărare
A. Lucrul vândut
B. Preţul, obiect al obligaţiei cumpărătorului
C. Preţul lezionar şi vânzarea pe un euro
§ 5. Cauza: o simplă justificare de a vinde sau cumpăra?
§ 6. Forma ad validitatem şi ad probationem
§ 7. Publicitatea imobiliară
§ 8. Interpretarea şi calificarea vânzării
Secţiunea a III-a. Efectele contractului de vânzare-cumpărare
§ 1. Transferul proprietăţii: întotdeauna de drept
A. Strămutarea proprietăţii: de drept (automatic, abstract şi instantanee)
B. Momentul transferului dreptului de proprietate
C. Riscul pieirii fortuite a lucrului vândut
§ 2. Obligaţiile vânzătorului
A. Obligaţia de predare a lucrului vândut
B. Obligaţia de garanţie contra evicţiunii
C. Obligaţia de garanţie contra viciilor lucrului vândut
§ 3. Obligaţiile cumpărătorului
A. Obligaţia de plată a preţului
B. Obligaţia de a prelua lucrul vândut
C. Obligaţia de a suporta cheltuielile vânzării
Secţiunea a IV-a. Varietăţile contractului de vânzare-cumpărare: vânzări particularizate
§ 1. Vânzarea pe încercate
§ 2. Vânzarea unei moşteniri
§ 3. Vânzarea cu opţiune (pact) de răscumpărare
§ 4. Vânzarea de consumaţie
A. Contractul de consumaţie: o nouă teorie generală?
B. Armonizarea şi „normalizarea” contractelor de consumaţie
§ 5. Vânzarea în afara spaţiilor comerciale
Secţiunea a V-a Contract de vânzare‐cumpărare
Capitolul al II-lea. Contractul de schimb
Secţiunea I. Noţiune şi reglementare
Secţiunea a II-a. Caracterele juridice ale schimbului
Secţiunea a III-a. Reguli aplicabile schimbului
Secţiunea a IV-a. Particularităţi ale schimbului de imobile
Secţiunea a V-a Contract de schimb
Capitolul al III-lea. Contractul de donaţie
Secţiunea I. Delimitarea contractului de donaţie
§ 1. Noţiune şi reglementare
§ 2. Caractere juridice
Secţiunea a II-a. Condiţii de fond
§ 1. Capacitatea părţilor
A. Incapacităţi de a dispune prin donaţii
B. Incapacităţi de a primi donaţii
C. Incapacităţi privind donaţiile de organe
D. Incapacităţi privind donaţiile făcute partidelor politice
§ 2. Formarea acordului de voinţe (consimţământul)
§ 3. Obiectul contractului
§ 4. Cauza donatorului
Secţiunea a III-a. Principiul irevocabilităţii speciale a donaţiei
§ 1. Clauze incompatibile cu principiul irevocabilităţii donaţiilor
§ 2. Clauze compatibile cu principiul irevocabilităţii donaţiei
§ 3. Revocabilitatea donaţiilor (şi validitatea vânzării) între soţi
Secţiunea a IV-a. Principiul solemnităţii donaţiei
Secţiunea a V-a. Donaţiile deghizate, donaţiile indirecte şi darurile de nuntă
§ 1. Donaţia deghizată
§ 2. Donaţiile indirecte
A. Renunţarea la un drept
B. Remiterea de datorie
C. Stipulaţia în favoarea unei terţe persoane
§ 3. Darul manual
A. Darul manual: donaţie simplificată
B. Darurile de nuntă
Secţiunea a VI-a. Efectele contractului de donaţie
§ 1. Obligaţiile donatorului
A. Obligaţia de predare a lucrului
B. Obligaţia de garanţie a donatorului
§ 2. Obligaţiile donatarului
§ 3. Efectele donaţiei faţă de terţi
Secţiunea a VII-a. Cauzele legale de revocare a donaţiilor
§ 1. Revocarea donaţiei pentru neexecutarea „fără justificare” a sarcinii
A. Neexecutarea sarcinii
B. Revizuirea condiţiilor şi sarcinilor
§ 2. Revocarea pentru ingratitudine
Secţiunea a VIII-a Contract de donaţie
Capitolul al IV-lea. Contractul de furnizare
Secţiunea I. Definire, caractere şi delimitare
§ 1. Noţiune şi reglementare
§ 2. Regim juridic aplicabil, propriu. Contract independent, distinct
§ 3. Caractere juridice
§ 4. Delimitarea contractul de furnizare de vânzare
A. Asemănări
B. Deosebiri
§ 5. Efectele contractului de furnizare
5.1. Obligaţiile furnizorului
5.1.1. Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor furnizate
5.1.2. Predarea bunurilor şi prestarea serviciilor
5.1.3. Suportarea riscului pieirii bunurilor până în momentul predării
5.1.4. Obligaţia de garanţie contra evicţiunii
5.1.5. Obligaţia de garanţie contra viciilor bunurilor furnizate
5.2. Obligaţiile beneficiarului
5.2.1. Preluarea bunurilor
5.2.2. Plata preţului produselor sau serviciilor
§ 6. Încetarea contractului de furnizare
Secţiunea a II-a Contract de furnizare de produse
Secţiunea a III-a Contract de prestări servicii
Capitolul al V-lea. Contractul de report
Secţiunea I. Noţiune şi reglementare
Secţiunea a II-a. Forma contractului de report
Secţiunea a III-a. Reportul şi vânzarea cu pact de răscumpărare
A. Asemănări
B. Deosebiri
Secţiunea a IV-a. Efectele juridice ale contractului de report
§ 1. Obligaţia reportatorului de a exercita opţiunea
§ 2. Efectuarea de vărsăminte asupra titlurilor
§ 3. Drepturile accesorii
§ 4. Exercitarea drepturilor specifice titlurilor şi valorilor mobilare faţă de emitenţii acestora
Secţiunea a V-a. Lichidarea reportului
Secţiunea a VI-a Contractul de report
Capitolul al VI-lea. Contractul de locaţiune
Secţiunea I. Noţiune, delimitare şi formare
§ 1. Definirea şi durata locaţiunii
§ 2. Delimitarea locaţiunii
A. Caracterele juridice ale locaţiunii
B. Asemănări şi deosebiri faţă de alte contracte
§ 3. Natura juridică a dreptului locatarului
§ 4. Formarea contractului de locaţiune
A. Consimţământul părţilor
B. Capacitatea părţilor
C. Obiectul contractului
D. Forma contractului de locaţiune
Secţiunea a II-a. Efectele contractului de locaţiune
§ 1. Obligaţiile locatorului
A. Obligaţia de predare a lucrului
B. Obligaţia menţinerii stării corespunzătoare de întrebuinţare a lucrului
C. Obligaţia de garanţie
§ 2. Obligaţiile locatarului (chiriaşului)
A. Obligaţia de a lua în primire lucrul
B. Obligaţia de plată a chiriei
C. Obligaţia de a folosi lucrul cu prudenţă şi diligenţă
D. Obligaţia de restituire a lucrului
Secţiunea a III-a. Sublocaţiunea şi cesiunea locaţiunii
§ 1. Sublocaţiunea
§ 2. Cesiunea contractului de locaţiune
Secţiunea a IV-a. Încetarea contractului de locaţiune
§ 1. Încetarea locaţiunii prin denunţare unilaterală
§ 2. Încetarea locaţiunii prin expirarea termenului şi tacita relocaţiune
§ 3. Încetarea locaţiunii prin reziliere
§ 4. Încetarea locaţiunii prin distrugerea (pieirea) lucrului
§ 5. Încetarea locaţiunii prin desfiinţarea (desfacerea) titlului locatorului
§ 6. Efectele înstrăinării lucrului închiriat prin acte între vii
Secţiunea a V-a. Particularităţile închirierii locuinţei
§ 1. Închirierea locuinţei – varietate a locaţiunii
§ 2. Formarea contractului
A. Părţile contractante
B. Locuinţa închiriată
C. Forma contractului de închiriere
§ 3. Durata închirierii locuinţei determinată: prin consens, dar şi prin lege
§ 4. Executarea contractului de închiriere a locuinţei
§ 5. Subînchirierea, cesiunea închirierii locuinţei şi schimbul de locuinţe
§ 6. Atribuirea contractului în caz de divorţ
§ 7. Încetarea contractului de închiriere a locuinţei
§ 8. Regimul juridic al locuinţelor cu destinaţie specială
A. Locuinţa socială
B. Locuinţa de serviciu şi locuinţa de intervenţie
C. Locuinţa de necesitate
D. Locuinţa de protocol
Secţiunea a VI-a. Particularităţile contractului de arendare
§ 1. Formarea contractului de arendare
A. Obiectul arendării
B. Forma contractului de arendare
§ 2. Executarea contractului de arendare
A. Obligaţiile arendatorului
B. Obligaţiile arendaşului
§ 3. Suportarea riscurilor arendării
§ 4. Încetarea şi reînnoirea contractului de arendare
Secţiunea a VII-a Contract de închiriere
Secţiunea a VIII-a Contract de arendare
Capitolul al VII-lea. Contractul de antrepriză
Secţiunea I. Reguli generale
§ 1. Noţiune, caractere şi condiţii de validitate
§ 2. Delimitarea contractului de antrepriză
§ 3. Efectele contractului de antrepriză
A. Obligaţiile antreprenorului
B. Obligaţiile beneficiarului (clientului)
§ 4. Încetarea contractului de antrepriză
Secţiunea a II-a. Particularităţile antreprizei pentru lucrări de construcţii
§ 1. Autorizarea lucrărilor de construcţii
§ 2. Subantrepriza şi acţiunea directă a lucrătorilor
A. Subantrepriza
B. Acţiunea directă a lucrătorilor
§ 3. Controlul şi răspunderea pentru calitatea construcţiei
§ 4. Dispoziţii ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
Secţiunea a III-a Contract de antrepriză
Capitolul al VIII-lea. Contractul de societate
Secţiunea I. Reguli generale
§ 1. Definire, domeniu, reglementare
§ 2. Caractere contractului de societate
Secţiunea a II-a. Contractul de societate simplă
§ 1. Încheierea societăţii simple
§ 2. Efectele contractului de societate simplă
A. Obligaţiile societarilor
B. Drepturile asociaţilor
C. Regimul părţilor de interes
§ 3. Administrarea patrimoniului social
A. Raporturile juridice dintre asociaţi şi terţi
B. Pierderea calităţii de asociat
§ 4. Încetarea şi lichidarea societăţii simple
A. Încetarea societăţii simple
B. Lichidarea societăţii simple
Secţiunea a III-a. Contractul de asociere în participaţie
§ 1. Definire şi reglementare
§ 2. Particularităţile asocierii în participaţie
§ 3. Caracterele juridice
§ 4. Delimitarea asocierii în participaţie de alte instituţii juridice
A. Asocierea în participaţie şi societatea comercială
B. Asocierea în participaţie şi societatea civilă
§ 5. Principiile asocierii în participaţie
A. Principiul independenţei juridice şi comerciale a fiecărui asociat
B. Principiul reciprocităţii asistenţei manageriale, juridice, de marketing şi comerciale
C. Principiul priorităţii operaţiunilor specifice asocierii în participaţie
§ 6. Părţile contractului de asociere în participaţie
§ 7. Efectele contractului de asociere în participaţie în raporturile dintre asociaţi
A. Efectele contractului în raporturile dintre asociaţi
B. Efectele juridice ale asocierii în participaţie faţă de terţi
§ 8. Încetarea asocierii în participaţiune
Secţiunea a IV-a Contract de societate (fără personalitate juridică)
Secţiunea a V-a Contract de asociere în participaţie
Capitolul al IX-lea. Contractul de transport
Secţiunea I. Noţiuni generale
§ 1. Noţiune şi reglementare
§ 2. Părţile contractului
§ 3. Forma şi proba contractului de transport
§ 4. Modalităţi de transport
§ 5. Încetarea contractului de transport
Secţiunea a II-a. Contractul de transport de bunuri
§ 1. Documentele de transport
§ 2. Efectele contractului de transport de bunuri
2.1. Obligaţiile transportatorului
2.1.1. Obligaţia de a efectua transportul
2.1.2. Obligaţia de predare bunurilor transportate
2.1.3. Răspunderea transportatorului pentru prejudiciile cauzate
2.2. Obligaţiile expeditorului
2.2.1. Predarea bunurilor şi a documentelor de transport
2.2.2. Ambalajul bunurilor transportate
2.2.3. Plata preţului, a cheltuielilor privind transportul şi despăgubirea transportatorului
2.3. Obligaţiile destinatarului
2.3.1. Constatarea stării bunului
2.3.2. Plata sumelor datorate transportatorului
Secţiunea a III-a. Contractul de transport de persoane şi bagaje
§ 1. Conţinutul obligaţiei de a transporta
§ 2. Obligaţii ale părţilor
§ 3. Răspunderea pentru persoana călătorului
§ 4. Răspunderea pentru bagaje şi alte bunuri
§ 5. Transportul succesiv sau combinat
§ 6. Cedarea drepturilor călătorului
Secţiunea a IV-a Contract de transport
Capitolul al X-lea. Contractul de mandat
Secţiunea I. Regimul juridic general
Secţiunea a II-a. Mandatul cu reprezentare
§ 1. Caractere juridice şi delimitare
§ 2. Formarea contractului de mandat
A. Capacitatea părţilor
B. Obiectul contractului
C. Forma şi întinderea mandatului
D. Durata şi dovada mandatului
§ 3. Efectele contractului de mandat
A. Efectele mandatului între părţi
B. Efectele mandatului faţă de terţi
§ 4. Încetarea mandatului
A. Cazuri de încetare
B. Efectele încetării mandatului
Secţiunea a III-a. Mandatul fără reprezentare (contractul de interpunere)
Secţiunea a IV-a. Contractul de comision
§ 1. Definire, caractere, reglementare
§ 2. Condiţii de validitate
§ 3. Efectele contractului de comision
A. Obligaţiile comisionarului
B. Obligaţiile comitentului
C. Efectele executării contractului de comision faţă de terţi
§ 4. Încetarea contractului de comision
Secţiunea a V-a. Contractul de consignaţie
§ 1. Definire, caracteristici, reglementare
§ 2. Executarea contractului de consignaţie
A. Obligaţiile consignantului
B. Obligaţiile consignatarului
§ 3. Încetarea contractului de consignaţie
Secţiunea a VI-a. Contractul de expediţie
§ 1. Definire, caractere, reglementare
§ 2. Efectele contractului de expediţie
A. Obligaţiile expeditorului
B. Obligaţiile comitentului
§ 3. Încetarea contractului de expediţie
Secţiunea a VII-a Contract de mandat
Secţiunea a VIII-a Contract de comision
Secţiunea a IX-a Contract de consignaţie
Capitolul al XI-lea. Contractul de agenţie
Secţiunea I. Noţiune şi reglementare
Secţiunea a II-a. Caracterele juridice şi particularităţile contractului de agenţie
§ 1. Exclusivitatea
§ 2. Clauza de neconcurenţă
Secţiunea a III-a. Forma şi proba contractului de agenţie
Secţiunea a IV-a. Deosebirile dintre contractul de agenţie şi contractul de mandat şi comision
Secţiunea a V-a. Părţile contractului
Secţiunea a VI-a. Efectele contractului de agenţie
§ 1. Efectele contractului în raporturile dintre agent şi comitent
1.1. Obligaţiile agentului
1.2. Obligaţiile comitentului
§ 2. Efectele faţă de terţi
1.1. Expirarea termenului
1.2. Denunţarea unilaterală
1.3. Rezilierea contractului
Secţiunea a VII-a. Încetarea contractului de agenţie
§ 1. Cazurile de încetare a contractului de agenţie
§ 2. Remuneraţii şi despăgubiri datorate încetării contractului
2.1. Comisioanele
2.2. Indemnizaţiile
2.3. Despăgubirile
Secţiunea a VIII-a Contract de agenţie
Capitolul al XII-lea. Contractul de intermediere
Secţiunea I. Noţiune şi caracteristici
Secţiunea a II-a. Formarea contractului de intermediere
§ 1. Obiectul contractului
§ 2. Forma contractului de intermediere
Secţiunea a III-a. Efectele contractului de intermediere
§ 1. Obligaţiile intermediarului
§ 2. Obligaţiile clientului
2.1. Remunerarea intermediarului
2.2. Restituirea cheltuielilor efectuate de intermediar
Secţiunea a IV-a. Aplicaţii practice ale intermedierii
Secţiunea a V-a Contract de intermediere
Capitolul al XIII-lea. Contractul de depozit
Secţiunea I. Noţiune, delimitare şi reglementare
Secţiunea a II-a. Depozitul (propriu-zis)
§ 1. Depozitul obişnuit (voluntar)
A. Condiţii de validitate
B. Efectele depozitului obişnuit
§ 2. Depozitul necesar
§ 3. Depozitul hotelier
A. Bunuri aduse de client în hotel
B. Întinderea răspunderii hotelierului
§ 4. Depozitul bunurilor fungibile şi consumptibile
Secţiunea a III-a. Sechestrul convenţional şi judiciar
Secţiunea a IV-a Contract de depozit
Capitolul al XIV-lea. Contractele de împrumut
Secţiunea I. Împrumutul de folosinţă
§ 1. Noţiune şi caractere juridice
§ 2. Formarea contractului de comodat
§ 3. Efectele contractului de comodat
A. Obligaţiile comodatarului
B. Obligaţiile comodantului
§ 4. Încetarea contractului de comodat
Secţiunea a II-a. Împrumutul de consumaţie
§ 1. Împrumutul de consumaţie gratuit
A. Noţiune, caractere, delimitare
B. Formarea împrumutului de consumaţie
C. Executarea împrumutului de consumaţie
D. Încetarea împrumutului de consumaţie
§ 2. Împrumutul cu dobândă (oneros)
A. Dobânda – obiect al împrumutului
B. Dobânda legală pentru obligaţii băneşti
C. Cămătăria: numai ca excepţie, interzisă
Secţiunea a III-a Contract de împrumut
Capitolul al XV-lea. Contractul de cont curent
Secţiunea I. Noţiune şi reglementare
Secţiunea a II-a. Efectele contractului de cont curent
§ 1. Efectele principale
1.1. Transmiterea proprietăţii
1.2. Novaţia
1.3. Indivizibilitatea
1.4. Compensaţia
§ 2. Efectele secundare
2.1. Dreptul la dobânzi
2.2. Dreptul la comisioane şi la alte cheltuieli
§ 3. Încheierea contului curent
§ 4. Încetarea contractului de cont curent
4.1. Încetarea de drept
4.2. Denunţarea contractului
Secţiunea a III-a Contract de cont curent
Capitolul al XVI-lea. Contractul de cont bancar curent
Secţiunea I. Prezentare generală
Secţiunea a II- a. Aspecte specifice
§ 1. Dreptul de a dispune de soldul creditor
§ 2. Compensarea reciprocă a soldurilor
§ 3. Contul cu mai mulţi titulari
§ 4. Contul curent indiviz
§ 5. Prescripţia acţiunilor de valorificare a drepturilor specifice contului curent bancar
§ 6. Încetarea contului curent bancar
Secţiunea a III-a Contract de cont curent bancar
Capitolul al XVII-lea. Contractul de asigurare
Secţiunea I. Noţiuni generale
§ 1. Precizări prealabile
§ 2. Definiţia contractului de asigurare
§ 3. Caracterele juridice ale contractului de asigurare
3.1. Contract consensual
3.2. Contract aleatoriu
3.3. Contract oneros
3.4. Contract sinalagmatic
3.5. Contract cu executare succesivă
3.6. Contract de adeziune
Secţiunea a II-a. Părţile contractului de asigurare
§ 1. Precizări prealabile
§ 2. Asigurătorul – coasigurătorii – reasigurătorul
§ 3. Asiguratul – contractantul asigurării – persoana cuprinsă în asigurare – beneficiarul asigurării
§ 4. Terţul păgubit – moştenitorii terţului păgubit – moştenitorii asiguratului
4.1. Terţul păgubit
4.2. Moştenitorii terţului păgubit
4.3. Moştenitorii asiguratului
§ 5. Intermediarii în asigurări
Secţiunea a III-a. Condiţiile de fond (de validitate) ale contractului de asigurare
§ 1. Scurte precizări
§ 2. Capacitatea
2.1. Capacitatea asigurătorului
2.2. Capacitatea asiguratului
§ 3. Consimţământul
3.1. Noţiuni generale
3.2. Eroarea
3.3. Violenţa
3.4. Dolul
§ 4. Obiectul
§ 5. Cauza
Secţiunea a IV-a. Condiţiile de formă şi proba contractului de asigurare
Secţiunea a V-a. Principalele reguli privind încheierea contractului de asigurare
§ 1. Sediul materiei
§ 2. Etapa precontractuală. Informarea reciprocă a părţilor asupra elementelor esenţiale ale contractului de asigurare
§ 3. Momentul încheierii contractului de asigurare
3.1. Noţiuni generale
3.2. Oferta de a contracta
3.3. Acceptarea ofertei de asigurare
3.4. Teorii privind momentul încheierii contactului
3.4.1. Ipoteze
3.4.2. Încheierea contactului de asigurare între prezenţi şi prin telefon
3.4.3. Încheierea contractului de asigurare prin corespondenţă (între absenţi)
3.4.4. Regulile speciale privind încheierea contractului de asigurare prin mijloace electronice
3.4.5. Particularităţile încheierii contractului de asigurare la distanţă
§ 4. Locul încheierii contractului de asigurare
§ 5. Cuprinsul contractului de asigurare
5.1. Părţile contractante şi beneficiarul asigurării
5.2. Obiectul asigurării
5.3. Riscurile ce se asigură
5.3.1. Noţiune
5.3.2. Excluderile de riscuri
5.3.3. Condiţiile de acoperire a riscurilor
5.3.4. Comunicarea informaţiilor şi împrejurărilor esenţiale ale riscului asigurat
5.3.5. Consecinţele necomunicării informaţiilor şi circumstanţelor esenţiale ale riscului
5.4. Momentul începerii şi cel al încetării răspunderii asigurătorului
5.5. Primele de asigurare
5.6. Sumele asigurate
5.7. Sancţiune
5.8. Alte elemente cuprinse în contractul de asigurare
§ 6. Clauzele abuzive în contractul de asigurare
Secţiunea a VI-a. Efectele contractului de asigurare
§ 1. Precizări prealabile
§ 2. Obligaţiile asiguratului
2.1. Comunicarea către asigurător a datelor şi informaţiilor necesare încheierii contractului de asigurare
2.2. Plata primelor de asigurare
2.2.1. Negocierea primei de asigurare
2.2.2. Conţinutul primei
2.2.3. Locul plăţii primelor
2.2.4. Dovada plăţii primelor
2.2.5. Consecinţele juridice ale neplăţii primelor de asigurare
2.2.6. Informarea asiguratului cu privire la consecinţele neplăţii primelor de asigurare
2.3. Informarea asigurătorului despre producerea cazului asigurat
2.3.1. Precizări prealabile
2.3.2. Conţinutul şi modalitatea de informare a producerii cazului asigurat
2.3.3. Persoanele care pot face comunicarea producerii cazului asigurat
2.3.4. Consecinţele juridice ale neexecutării obligaţiei de informare despre producerea cazului asigurat
2.3.5. Efectele comunicării producerii cazului asigurat din perspectiva obligaţiei de despăgubire
§ 3. Obligaţiile asigurătorului
3.1. Plata indemnizaţiei de asigurare
3.2. Supraasigurarea şi subasigurarea în obligaţia de despăgubire a asigurătorului
3.3. Efectele franşizei în operaţiunea de despăgubire
3.4. Cazuri generale de exonerare a asigurătorului de plata indemnizaţiei
§ 4. Efectele contractului de asigurare cu privire la raporturile de coasigurare
§ 5. Efectele (raporturile) contractului între asigurat şi reasigurător
§ 6. Efectele contractului de asigurare faţă de terţi
6.1. Efectele cu privire la persoanele cuprinse în asigurare
6.2. Efectele cu privire la moştenitorii terţului păgubit
6.3. Efectele contractului de asigurare cu privire la moştenitorii asiguratului
6.4. Efectele contractului cu privire la intermediarii în asigurări
§ 7. Regresul asigurătorului
Secţiunea a VII-a. Cesiunea contractului de asigurare
Secţiunea a VIII-a. Modificarea contractului de asigurare
Secţiunea a IX-a. Încetarea contractului de asigurare
§ 1. Precizări prealabile
§ 2. Cazuri speciale de încetare a contractului de asigurare
2.1. Producerea riscului asigurat anterior încheierii contractului de asigurare sau imposibilitatea producerii acestuia
2.2. Neplata primelor de asigurare
2.3. Denunţarea contractului
§ 3. Expirarea duratei contractului
§ 4. Încetarea perioadei de asigurare
§ 5. Survenirea cazului asigurat
§ 6. Decesul asiguratului
Secţiunea a X-a Contractul de asigurare
Capitolul al XVIII-lea. Contractul de rentă viageră
Secţiunea I. Formarea rentei viagere
§ 1. Noţiune, constituire şi reglementare
§ 2. Caractere juridice
§ 3. Condiţii de validitate
Secţiunea a II-a. Efectele contractului de rentă viageră
§ 1. Obligaţiile credirentierului
§ 2. Obligaţiile debirentierului
A. Obligaţia de plată a rentei
B. Obligaţia de garanţie şi rezoluţiunea contractului
Secţiunea a III-a. Încetarea şi urmărirea rentei viagere
Secţiunea a IV-a Contract de rentă viageră
Capitolul al XIX-lea. Contractul de întreţinere
Secţiunea I. Individualizarea contractului
§ 1. Definire
§ 2. Caractere juridice
§ 3. Delimitarea contractului de întreţinere
Secţiunea a II-a. Formarea contractului de întreţinere
Secţiunea a III-a. Efectele contractului de întreţinere
A. Obligaţiile creditorului întreţinerii
B. Obligaţiile întreţinătorului-debitor
Secţiunea a IV-a. Încetarea contractului de întreţinere
Secţiunea a V-a Contract de întreţinere
Capitolul al XX-lea. Contractele de joc şi pariu
Secţiunea I. Aspecte introductive
§ 1. Noţiune
§ 2. Caractere juridice
Secţiunea a II-a. Efectele jocului şi ale pariului
A. Câştigătorul nu are drept la acţiune
B. Pierzătorul nu poate cere restituirea plăţii
Secţiunea a III-a. Dispoziţii speciale în materia jocului şi pariului
Secţiunea a IV-a Contract de joc şi pariu
Capitolul al XXI-lea. Contractul de tranzacţie
Secţiunea I. Noţiune, caractere şi reglementare
Secţiunea a II-a. Formarea contractului de tranzacţie
A. Condiţii de validitate
B. Nulitatea contractului de tranzacţie
Secţiunea a III-a. Efectele contractului de tranzacţie
Secţiunea a IV-a Tranzacţie
Capitolul al XXII-lea. Contractul de fiducie
Secţiunea I. Noţiune
Secţiunea a II-a. Operaţiunea de fiducie şi contractul de fiducie
Secţiunea a III-a. Categoriile fiduciei
Secţiunea a IV-a. Părţile contractului de fiducie
Secţiunea a V-a. Condiţiile de validitate ale fiduciei
§ 1. Forma contractului de fiducie
§ 2. Cuprinsul contractului
§ 3. Înregistrarea fiduciei
§ 4. Desemnarea beneficiarului
§ 5. Interdicţia liberalităţii fiduciei
Secţiunea a VI-a. Opozabilitatea fiduciei
Secţiunea a VII-a. Efectele juridice ale contractului de fiducie
§ 1. Obligaţiile constituitorului
1.1. Transferarea drepturilor şi suportarea cheltuielilor legate de această operaţiune
1.2. Plata remuneraţiei fiduciarului
§ 2 Obligaţiile fiduciarului
2.1. Fiduciarul este obligat să execute atribuţiile încredinţate în legătură cu fiducia
2.1.1. Precizări prealabile
2.1.2. Puterile fiduciarului
2.2. Fiduciarul trebuie să îndeplinească formalităţile de înregistrare a fiduciei şi de opozabilitate faţă de terţi
2.3. Fiduciarul este obligat să aducă la cunoştinţa terţilor cu care contractează calitatea sa
2.4. Fiduciarul are obligaţia de a da socoteală despre executarea fiduciei
2.5. Fiduciarul răspunde pentru prejudiciile cauzate
2.6. Fiduciarul este obligat să restituie masa fiduciară la încetarea contractului sau cu prilejul înlocuirii lui
§ 3. Efectele contractului de fiducie faţă de terţi
Secţiunea a VIII-a. Modificarea contractului de fiducie
Secţiunea a IX-a. Încetarea contractului de fiducie
§ 1. Cazurile specifice de încetare a contractului de fiducie
1.1. Expirarea termenului
1.2. Realizarea scopului fiduciei
1.3. Denunţarea contractului
1.4. Renunţarea la fiducie
1.5. Insolvenţa fiduciarului
§ 2. Efectele încetării contractului de fiducie
Secţiunea a X-a Contract de fiducie
Capitolul al XXIII-lea. Contractul de franciză
Secţiunea I . Reglementare, noţiune şi caractere juridice
Secţiunea a II-a. Părţile şi obiectul francizei
Secţiunea a III-a. Obiectul francizei
Secţiunea a IV-a. Independenţa părţilor
Secţiunea a V-a. Diferite tipuri de franciză
§ 1. Franciza de producţie sau industrială
§ 2. Franciza de servicii
§ 3. Franciza de distribuţie
§ 4. Master franchise
Secţiunea a VI-a. Încheierea contractului
§ 1. Etapa precontractuală
§ 2. Cuprinsul contractului de franciză
2.1. Obiectul contractului
2.2. Drepturile şi obligaţiile părţilor
2.3. Condiţiile financiare
2.4. Durata contractului
2.5. Condiţiile de modificare, prelungire şi reziliere
Secţiunea a VII-a. Efectele contractului de franciză
§ 1. Obligaţiile francizorului
1.1. Transmiterea know-how-ului
1.2. Transmiterea dreptului de utilizare a semnelor distinctive ale francizorului
1.3. Asistenţa tehnică şi/sau comercială
1.4. Obligaţia de aprovizionare
1.5. Exclusivitatea teritorială
§ 2. Obligaţiile beneficiarului
2.1. Păstrarea secretului know-how-ului
2.2. Plata taxelor şi redevenţelor
2.3. Obligaţia de neconcurenţă
Secţiunea a VIII-a. Încetarea contractului de franciză
Secţiunea a IX-a Contract de franciză
Capitolul al XXIV-lea. Contractul de factoring
Secţiunea I. Noţiune şi reglementare
Secţiunea a II-a. Caractere juridice
Secţiunea a III-a. Formele factoringului
§ 1. Factoringul cu regres
§ 2. Factoringul fără regres
§ 3. Factoringul la scadenţă
Secţiunea a IV-a. Forma contractului de factoring
Secţiunea a V-a. Părţile contractului
§ 1. Aderentul
§ 2. Factorul
§ 3. Debitorul cedat
Secţiunea a VI-a. Obiectul contractului
Secţiunea a VII-a. Efectele contractului de factoring
§ 1. Obligaţiile aderentului
1.1. Obligaţia de transmitere a creanţelor
1.2. Obligaţia de garanţie a creanţelor
1.3. Obligaţia de notificare a debitorului cedat
§ 2. Obligaţiile factorului
2.1. Finanţarea prin plata către aderent a preţului facturilor acceptate
2.2. Suportarea riscului de neplată a debitorului cedat
2.3. Încasarea creanţelor de la debitorii cedaţi
Secţiunea a VIII-a. Raporturile dintre debitorul cedat şi părţile contractului de factoring
§ 1. Raporturile dintre debitorul cedat şi aderent
§ 2. Raporturile dintre debitorul cedat şi societatea de factoring
Secţiunea a IX-a. Delimitarea contractului de factoring de alte instituţii juridice
§ 1. Cesiunea de creanţă
§ 2. Subrogaţia în drepturile creditorului
§ 3. Scontarea
Secţiunea a X-a. Încetarea contractului
Secţiunea a XI-a Contract de factoring
Capitolul al XXV-lea. Contractul de leasing
Secţiunea I. Noţiune şi reglementare
Secţiunea a II-a. Caracterele juridice ale contractului de leasing
Secţiunea a III-a. Părţile contractului de leasing
§ 1. Finanţatorul/locatorul
§ 2. Locatarul/utilizatorul
Secţiunea a IV-a. Delimitarea contractului de leasing
§ 1. Operaţiunea de leasing şi contractul de leasing
§ 2. Delimitarea contractului de leasing de alte contracte
Secţiunea a V-a. Categoriile de leasing
§ 1. Leasing financiar şi leasing operaţional
§ 2. Leasing mobiliar şi leasing imobiliar
§ 3. Forme speciale de leasing
3.1. Contractul de lease-back
3.2. Leasingul comun
3.3. Subleasingul (sublocaţiunea în regim de leasing)
Secţiunea a VI-a. Obiectul contractului de leasing
Secţiunea a VII-a. Conţinutul contractului
§ 1. Elementele obligatorii ale contractului de leasing
§ 2. Cuprinsul contractului de leasing
Secţiunea a VIII-a. Efectele contractului de leasing
§ 1. Obligaţiile finanţatorului/locatorului
1.1. Respectarea dreptului utilizatorului de a-şi alege furnizorul
1.2. Contractarea bunului cu furnizorul şi dobândirea dreptului definitiv de utilizare asupra programelor de calculator
1.3. Transmiterea tuturor drepturilor asupra bunului către utilizator, cu excepţia dreptului de dispoziţie
1.4. Respectarea dreptului de opţiune al utilizatorului
1.5. Garantarea folosinţei liniştite a bunului dat în leasing
1.6. Încheierea unei poliţe de asigurare asupra bunul dat în leasing
§ 2. Obligaţiile utilizatorului
2.1. Efectuarea recepţiei şi primirea bunului
2.2. Exploatarea bunul potrivit instrucţiunilor furnizorului
2.3. Interdicţia grevării bunului cu sarcini
2.4. Plata ratelor de leasing şi a costurilor accesorii acestora
2.5. Suportarea cheltuielilor de întreţinere şi a riscului pieirii bunului
2.6. Încunoştinţarea finanţatorului despre orice tulburare a dreptului de proprietate asupra bunului
2.7. Restituirea bunului
Secţiunea a IX-a. Încetarea contractului de leasing
§ 1. Expirarea duratei contractului
§ 2. Rezilierea contractului
2.1. Refuzul utilizatorului de a primi bunul
2.2. Insolvenţa sau dizolvarea şi lichidarea unei părţi
2.3. Pieirea, pierderea sau dispariţia bunului
2.4. Desfiinţarea titlului asupra bunului
2.5. Neplata integrală a ratei de leasing timp de două luni consecutive
Secţiunea a X-a Contract de leasing
Index
Autor: Liviu Stănciulescu, Vasile Nemeş
Data apariției: martie 2013
Editura: Hamangiu
Pagini: 680
Limba: Română
Hârtie: 120g/m
Cuvinte cheie:
drept civil, dreptul contractelor civile, dreptul contractelor comerciale

Opinia cititorilor

comments powered by Disqus