TOATE
PRODUSELE
coș de cumpărături
lei
În stoc
PREȚ: 58,23 lei
-7%62,61 lei
Disponibilitate: În stoc
Retur posibil: 365 zile
Data estimată de livrare: 25.09.2017
Comandă prin telefon sau email:
0740.317.617 carte@cartepedia.ro
Suntem ONLINE! Discută cu noi aici. Adaugă la wishlist

Drept civil. Teoria obligațiilor

Iosif R. Urs, Petruța-Elena Ispas
În stoc
PREȚ: 58,23 lei
-7%62,61 lei
Disponibilitate: În stoc
Retur posibil: 365 zile
Data estimată de livrare: 25.09.2017
Comandă prin telefon sau email:
0740.317.617 carte@cartepedia.ro
Suntem ONLINE! Discută cu noi aici.
Adaugă la wishlist
Obligatia constituie temelia intregului edificiu cunoscut in stiinta dreptului, de la jurisconsultii romani si pana la consacrarea in legislatiile...
Vezi mai multe detalii
ISBN: 978-606-27-0281-6
Dimensiuni: 16,5x23,5 cm
Tip copertă: Paperback brosat

MAI MULTE DESPRE CARTE

Obligatia constituie temelia intregului edificiu cunoscut in stiinta dreptului, de la jurisconsultii romani si pana la consacrarea in legislatiile moderne, sub denumirea de teoria obligatiilor.

 

Tinand seama de istoricul titulaturii diferite sub care a aparut anterior prezenta lucrare („Obligatii civile”, „Teoria obligatiilor civile”, „Teoria generala a obligatiilor civile”), autorii au apreciat ca fiind mai potrivit titlul „Drept civil. Teoria obligatiilor”, cu atat mai mult cu cat, in opinia acestora, primele doua discipline de drept civil (din anul I si, respectiv, anul II) ar trebui intitulate „Drept civil. Teoria generala”, respectiv „Drept civil. Teoria drepturilor reale”. Pana la aparitia unei lucrari stiintifice unitare intitulate „Teoria drepturilor si obligatiilor civile”, au fost preferate titlurile amintite mai sus.

 

Obiectul cursului „Drept civil. Teoria obligatiilor” il constituie analiza obligatiilor civile, carora noul Cod civil le dedica intreaga Carte a V-a „Despre obligatii”, de la Titlul I la Titlul XI, art. 1164-2499.

 

Lucrarea „Drept civil. Teoria obligatiilor” respecta aproape in totalitate structura adoptata de legiuitor in redactarea Codului civil, urmand logica acestuia in asezarea institutiilor.

Astfel, mai intai sunt infatisate notiuni generale despre obligatiile civile si izvoarele acestora, urmate de capitole dedicate contractului ca izvor de obligatii si efectelor sale, actului juridic unilateral, faptelor juridice licite si faptului juridic ilicit, obligatiilor complexe si celor afectate de modalitati, executarii obligatiilor, transmisiunii, transformarii si stingerii acestora, garantiilor generale si celor speciale care asigura executarea obligatiilor. Pentru fixarea cunostintelor teoretice, expunerile sunt insotite, acolo unde s-a considerat necesar, de reprezentari grafice care au rolul de a sintetiza si clarifica notiunile prezentate, astfel incat studentii sa aiba o privire de ansamblu asupra structurii teoretice a institutiei respective.

 

„Drept civil. Teoria obligatiilor” prezinta concepte, teorii, opinii, formuleaza definitii, evalueaza critic unele prevederi si se preocupa de noile aspecte reglementate cu privire la configurarea contractului (negociere, incheiere, buna-credinta, validare), raspunderea contractuala, raspunderea pentru fapta altuia sau de noile institutii, cum sunt: impreviziunea, cesiunea contractului, imbogatirea fara justa cauza etc.

 

Cursul „Drept civil. Teoria obligatiilor” se adreseaza in primul rand studentilor si masteranzilor, dar este util, totodata, teoreticienilor si practicienilor, avand in vedere importanta si frecventa raporturilor obligationale civile in societatea contemporana.

 

Cuprins extins:
Capitolul I. Despre obligaţii civile în general
Secţiunea 1. Raportul juridic de obligaţii civile
§1. Înţelesul noţiunii de obligaţie civilă
§2. Definirea raportului juridic de obligaţii
§3. Caracterele specifice ale raportului juridic de obligaţii
§4. Structura raportului juridic de obligaţii
4.1. Subiectele raportului de obligaţii
4.2. Conţinutul raportului de obligaţii
4.3. Obiectul raportului de obligaţii
4.4. Sancţiunea raportului juridic de obligaţii
Secţiunea a 2‑a. Clasificarea obligaţiilor civile
§1. Precizări introductive
§2. Clasificarea după izvoare
§3. Clasificarea după obiect sau natura prestaţiei
§4. Obligaţii de rezultat (determinate) şi obligaţii de mijloace (de diligenţă)
§5. Obligaţii pecuniare şi obligaţii în natură
§6. Clasificarea obligaţiilor după structură
§7. Obligaţii complexe, cu pluralitate de subiecte (art. 1421‑1424 C. civ.)
§8. Obligaţii complexe cu pluralitate de obiecte
§9. Clasificarea după sancţiune
Capitolul al II‑lea. Izvoarele obligaţiilor civile
§1. Noţiunea de izvor al obligaţiei civile
§2. Izvoarele obligaţiilor civile în vechiul Cod civil român
§3. Izvoarele obligaţiilor civile în Codul civil român în vigoare
Capitolul al III‑lea. Contractul
Secţiunea 1. Noţiunea de contract civil şi regulile aplicabile contractelor
§1. Noţiunea de contract civil
§2. Regulile aplicabile contractelor civile
Secţiunea a 2‑a. Clasificarea contractelor civile
§1. Consideraţii introductive
§2. Clasificare după conţinut
§3. Clasificare după scopul urmărit de părţi
§4. Clasificare după modul de formare
§5. Clasificare după efectele pe care le produc
§6. Clasificare după modul de executare a prestaţiilor
§7. Clasificare după cum sunt sau nu nominalizate în legislaţia civilă
§8. Clasificare după corelaţia dintre ele
§9. Clasificare după modul în care se exprimă voinţa părţilor
Secţiunea a 3‑a. Încheierea contractelor
§1. Precizări introductive
§2. Condiţiile esenţiale pentru validitatea contractului
§3. Capacitatea de a contracta
§4. Consimţământul părţilor
4.1. Formarea contractului
4.1.1. Faza precontractuală – negocierea formării contractului
4.1.2. Oferta de a contracta şi acceptarea ei de către destinatar
4.1.3. Momentul încheierii contractului
4.1.4. Locul încheierii contractului
4.2. Valabilitatea consimţământului. Condiţii
4.3. Viciile de consimţământ
4.3.1. Eroarea
4.3.2. Dolul
4.3.3. Violenţa
4.3.4. Leziunea
§5. Obiectul contractului
§6. Cauza contractului
§7. Forma contractului
Secţiunea a 4‑a. Nulitatea contractului
§1. Noţiune
§2. Caractere juridice
§3. Funcţii
§4. Clasificare şi regim juridic
4.1. Nulitate absolută şi nulitate relativă
4.2. Nulitate expresă şi nulitate virtuală
4.3. Nulitate totală şi nulitate parţială
4.4. Nulităţi de fond şi nulităţi de formă
§5. Efectele nulităţii contractului
§6. Validarea contractului
6.1. Validitate şi validare
6.2. Validarea contractului prin confirmare
6.3. Confirmare expresă şi confirmare tacită
6.4. Condiţiile confirmării
6.5. Notificarea de întârziere
6.6. Efectele faţă de părţi şi faţă de terţi ale confirmării exprese ori tacite
Secţiunea a 5‑a. Interpretarea contractului
§1. Voinţa părţilor
§2. Reguli de interpretare a clauzelor contractului
§3. Clauzele îndoielnice
Capitolul al IV‑lea. Efectele contractului
Secţiunea 1. Consideraţii introductive
Secţiunea a 2‑a. Principiile şi excepţiile care guvernează efectele contractului între părţi
§1. Principiul forţei obligatorii a contractului – pacta sunt servanda
§2. Excepţii de la principiul forţei obligatorii a contractului
2.1. Excepţii de restrângere
2.2. Excepţii de extindere
2.3. Revizuirea efectelor contractului din cauza ruperii echilibrului valoric al prestaţiilor. Teoria impreviziunii
§3. Principiul relativităţii efectelor contractului
§4. Excepţiile de la principiul relativităţii efectelor contractului
4.1. Promisiunea faptei altuia (convenţia de porte‑fort)
4.2. Stipulaţia pentru altul (contractul în folosul unei alte persoane)
Secţiunea a 3‑a. Principii şi excepţii care guvernează efectele contractului faţă de terţi
§1. Principiul opozabilităţii contractului faţă de terţi
1.1. Noţiunea de opozabilitate a contractului lato sensu
1.2. Corelaţia dintre relativitatea efectelor şi opozabilitatea contractului
1.3. Importanţa distincţiei între relativitate şi opozabilitate
§2. Excepţia de la principiul opozabilităţii contractului: simulaţia
2.1. Condiţiile simulaţiei
2.2. Formele simulaţiei
2.3. Efectele simulaţiei
2.4. Acţiunea în simulaţie
Secţiunea a 4‑a. Efectele specifice ale contractelor sinalagmatice
§1. Consideraţii introductive
§2. Excepţia de neexecutare a contractului
2.1. Noţiune
2.2. Condiţii de admisibilitate
2.3. Invocarea excepţiei de neexecutare a contractului
2.4. Efectele excepţiei de neexecutare a contractului
§3. Rezoluţiunea contractului
3.1. Noţiune
3.2. Formele rezoluţiunii
3.2.1. Rezoluţiunea judiciară
3.2.2. Rezoluţiunea unilaterală
3.2.3. Rezoluţiunea convenţională. Pactul comisoriu
3.3. Efectele rezoluţiunii contractului
§4. Rezilierea contractului
4.1. Noţiune
4.2. Efecte juridice
§5. Riscul contractual
§6. Reducerea prestaţiilor
Secţiunea a 5‑a. Cesiunea de contract
§1. Noţiune, reglementare
§2. Tipuri de cesiune
§3. Condiţii de validitate şi de efectivitate
§4. Efectele cesiunii de contract
Secţiunea a 6‑a. Încetarea contractului
Capitolul al V‑lea. Actul juridic unilateral ca izvor de obligaţii
§1. Precizări introductive
§2. Noţiunea de act juridic unilateral
§3. Categorii de acte juridice unilaterale
3.1. Promisiunea unilaterală
3.2. Promisiunea publică de recompensă
Capitolul al VI‑lea. Faptele juridice licite
Secţiunea 1. Precizări introductive privind faptele juridice în general
Secţiunea a 2‑a. Gestiunea de afaceri
§1. Noţiune şi reglementare
§2. Condiţiile gestiunii de afaceri
§3. Efectele juridice ale gestiunii de afaceri
3.1. Raporturile dintre gerant şi gerat
3.2. Raporturile dintre gerat şi terţi
3.3. Raporturile dintre gerant şi terţi
§4. Proba şi ratificarea gestiunii de afaceri
Secţiunea a 3‑a. Plata nedatorată
§1. Noţiune, caractere juridice şi reglementare
1.1. Noţiune
1.2. Caractere juridice
1.3. Reglementare
§2. Condiţiile plăţii nedatorate
§3. Efectele juridice ale plăţii nedatorate
3.1. Obligaţiile accipiensului
3.2. Obligaţiile solvensului
§4. Acţiunea în restituirea plăţii nedatorate
4.1. Titulari
4.2. Termen de prescripţie
Secţiunea a 4‑a. Îmbogăţirea fără justă cauză
§1. Noţiune şi reglementare
1.1. Noţiune
1.2. Reglementare
§2. Condiţiile îmbogăţirii fără justă cauză
2.1. Precizări prealabile
2.2. Condiţii materiale
2.3. Condiţii juridice
§3. Efectele îmbogăţirii fără justă cauză
Capitolul al VII‑lea. Faptul juridic ilicit
Secţiunea 1. Precizări introductive privind răspunderea civilă
§1. Noţiune
§2. Formele răspunderii juridice civile
§3. Teorii privind formele răspunderii civile
Secţiunea a 2‑a. Răspunderea civilă delictuală
§1. Noţiune, reglementare, domeniu de aplicare
§2. Formele răspunderii civile delictuale
Secţiunea a 3‑a. Răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie
§1. Precizări introductive
§2. Condiţiile generale ale răspunderii delictuale pentru fapta proprie
§3. Fapta ilicită
3.1. Noţiune şi trăsături
3.2. Cauzele care înlătură caracterul ilicit al faptei
3.2.1. Legitima apărare
3.2.2. Starea de necesitate
3.2.3. Divulgarea secretului comercial
3.2.4. Îndeplinirea unei activităţi impuse sau permise de lege ori a ordinului superiorului
3.2.5. Exercitarea normală a unui drept subiectiv
3.2.6. Consimţământul victimei. Clauza de nerăspundere
§4. Prejudiciul
4.1. Precizări generale. Noţiune
4.2. Prejudiciul material
4.2.1. Noţiune
4.2.2. Structură
4.3. Prejudiciul moral
4.3.1. Noţiune
4.3.2. Repararea prejudiciului moral
4.4. Condiţiile necesare reparării prejudiciului
4.4.1. Prejudiciul să fie cert
4.4.2. Prejudiciul să nu fie reparat
4.4.3. Prejudiciul trebuie să fie urmarea încălcării unui drept subiectiv sau a unui interes legitim
4.5. Principiile reparării prejudiciului
4.5.1. Principiul posibilităţii reparării prejudiciului pe cale convenţională
4.5.2. Principiul reparării integrale a prejudiciului
4.5.3. Principiul reparării în natură a prejudiciului
4.5.4. Principiul răspunderii solidare
§5. Legătura de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu
5.1. Precizări prealabile
5.2. Stabilirea raportului de cauzalitate
5.3. Cauze care înlătură raportul de cauzalitate
5.3.1. Forţa majoră
5.3.2. Cazul fortuit
5.3.3. Fapta victimei şi fapta unei terţe persoane
§6. Vinovăţia autorului faptei ilicite
6.1. Noţiunea şi formele vinovăţiei
6.2. Elementele vinovăţiei
6.3. Criterii pentru stabilirea vinovăţiei
6.4. Capacitatea delictuală, condiţie de existenţă a vinovăţiei
§7. Răspunderea civilă delictuală a persoanei juridice pentru fapta proprie
Secţiunea a 4‑a. Răspunderea civilă delictuală pentru fapta altuia
§1. Precizări introductive
§2. Răspunderea pentru fapta altuia potrivit Codului civil de la 1864
2.1. Răspunderea părinţilor pentru fapta copiilor minori
2.1.1. Precizări introductive
2.1.2. Domeniul de aplicare
2.1.3. Temeiul juridic al răspunderii
2.1.4. Condiţiile răspunderii
2.1.5. Efectele răspunderii
2.2. Răspunderea institutorilor şi artizanilor pentru fapta ilicită a elevilor şi ucenicilor aflaţi sub a lor supraveghere
2.2.1. Precizări introductive
2.2.2. Temeiul juridic al răspunderii
2.2.3. Condiţiile răspunderii
2.2.4. Efectele răspunderii
§3. Răspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicţie în reglementarea Codului civil actual
3.1. Precizări introductive
3.2. Sfera persoanelor pentru care este antrenată răspunderea
3.3. Sfera persoanelor chemate să răspundă în temeiul art. 1372 C. civ.
3.4. Condiţiile răspunderii pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicţie
3.5. Efectele răspunderii pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicţie
§4. Răspunderea comitenţilor pentru fapta ilicită a prepuşilor
4.1. Precizări introductive
4.2. Noţiunea şi izvoarele raportului de prepuşenie
4.3. Temeiul juridic al răspunderii comitentului
4.4. Condiţiile răspunderii
4.5. Efectele răspunderii
4.6. Dreptul de regres al comitentului
§5. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale
5.1. Reglementare şi domeniu de aplicare
5.1.1. Animalele care intră sub incidenţa prevederilor art. 1375 C. civ.
5.1.2. Persoanele chemate să răspundă în temeiul art. 1375 C. civ.
5.1.3. Persoanele care pot invoca art. 1375 C. civ.
5.2. Fundamentul răspunderii pentru prejudiciile cauzate de animale
5.3. Condiţiile răspunderii civile delictuale pentru prejudiciile cauzate de animale
5.4. Cauze de exonerare de răspundere
5.5. Efectele răspunderii pentru prejudiciul cauzat de animale
§6. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri
6.1. Reglementare şi domeniu de aplicare
6.2. Noţiunea de lucru
6.3. Noţiunile de pază şi de paznic juridic
6.4. Noţiunea de cauzare de către lucru a prejudiciului
6.5. Persoana beneficiară a dispoziţiilor art. 1376 alin. (1) C. civ.
6.6. Fundamentul răspunderii
6.7. Condiţiile răspunderii
6.8. Cauze de exonerare de răspundere
6.9. Efectele juridice ale răspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri
6.10. Corelaţiile cu alte forme de răspundere
§7. Răspunderea pentru ruina edificiului
7.1. Reglementare şi domeniu de aplicare
7.2. Noţiunile de „edificiu” şi „ruină” a edificiului
7.3. Persoana care răspunde în temeiul art. 1378 C. civ.
7.4. Fundamentul răspunderii
7.5. Condiţiile răspunderii
7.6. Cauze de exonerare de răspundere
7.7. Efectele răspunderii
§8. Răspunderea pentru produsele defectuoase
8.1. Precizări introductive
8.2. Noţiuni specifice răspunderii pentru produsele defectuoase
8.3. Condiţiile angajării răspunderii
8.3.1. Prejudiciul
8.3.2. Defectul produselor
8.3.3. Raportul de cauzalitate
8.4. Cauzele exoneratoare de răspundere
§9. Răspunderea pentru produsele alimentare nesigure
Secţiunea a 5‑a. Răspunderea civilă contractuală
§1. Precizări introductive
§2. Noţiune şi reglementare
§3. Condiţiile răspunderii civile contractuale
3.1. Precizări introductive
3.2. Neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiei
3.2.1. Explicaţii prealabile
3.2.2. Neexecutarea obligaţiei contractuale
3.3.3. Executarea necorespunzătoare a obligaţiei contractuale
3.2.4. Executarea cu întârziere a obligaţiei contractuale
3.3. Prejudiciul
3.4. Raportul de cauzalitate dintre neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu întârziere şi prejudiciu
3.5. Vinovăţia debitorului
Capitolul al VIII‑lea. Modalităţile obligaţiilor. Obligaţiile complexe
Secţiunea 1. Modalităţile obligaţiilor
§1. Precizări introductive. Reglementare
§2. Clasificarea obligaţiilor afectate de modalităţi
§3. Condiţia
3.1. Definiţie şi reglementare
3.2. Clasificare
3.3. Efectele condiţiei suspensive
3.4. Efectele condiţiei rezolutorii
§4. Termenul
4.1. Definiţie şi reglementare
4.2. Clasificare
4.3. Efectele termenului suspensiv
4.4. Decăderea din termenul suspensiv
4.5. Efectele termenului extinctiv
Secţiunea a 2‑a. Obligaţiile complexe
§1. Obligaţiile divizibile şi obligaţiile indivizibile. Precizări introductive
§2. Obligaţiile divizibile
2.1. Definiţie, reglementare, prezumţii
2.2. Efecte juridice
§3. Obligaţiile indivizibile
3.1. Definiţie, reglementare
3.2. Izvoarele obligaţiilor indivizibile
3.3. Efecte
§4. Obligaţiile solidare
4.1. Obligaţiile solidare între creditori (solidaritatea activă)
4.2. Obligaţiile solidare între debitori (solidaritatea pasivă)
§5. Obligaţiile alternative
§6. Obligaţiile facultative
Capitolul al IX‑lea. Executarea obligaţiilor civile
Secţiunea 1. Precizări introductive privind executarea obligaţiilor civile
Secţiunea a 2‑a. Executarea voluntară în natură a obligaţiilor. Plata
§1. Noţiune, reglementare şi natură juridică
§2. Condiţiile plăţii
§3. Temeiul plăţii
§4. Obiectul plăţii
§5. Subiectele plăţii
§6. Indivizibilitatea plăţii
§7. Data şi locul plăţii
7.1. Data plăţii
7.2. Locul plăţii
§8. Dovada plăţii
§9. Imputaţia plăţii
9.1. Premisele imputaţiei plăţii
9.2. Formele imputaţiei
9.3. Oferta reală de plată urmată de consemnaţiune
9.4. Punerea în întârziere a creditorului
Secţiunea a 3‑a. Executarea silită în natură a obligaţiilor
§1. Precizări introductive
§2. Condiţiile executării silite în natură
§3. Executarea silită în natură a diferitelor categorii de obligaţii
3.1. Noţiunea de executare silită
3.2. Executarea silită a obligaţiilor „de a da”
3.3. Executarea silită a obligaţiei „de a face” şi „de a nu face”
3.4. Amenzile cominatorii
Secţiunea a 4‑a. Executarea prin echivalent a obligaţiilor civile
§1. Precizări introductive
§2. Noţiunea şi clasificarea daunelor‑interese
§3. Condiţiile acordării daunelor‑interese
§4. Evaluarea daunelor‑interese
4.1. Evaluarea judecătorească
4.2. Evaluarea legală
4.3. Evaluarea convenţională. Clauza penală
Capitolul al X‑lea. Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor
Secţiunea 1. Precizări introductive
Secţiunea a 2‑a. Cesiunea de creanţă
§1. Noţiune, reglementare, domeniu de aplicare
§2. Condiţiile cesiunii de creanţă
§3. Funcţiile cesiunii de creanţă
§4. Formalităţi de opozabilitate faţă de terţi
§5. Efectele cesiunii de creanţă
5.1. Efectele cesiunii de creanţă între părţi
5.2. Efectele cesiunii de creanţă faţă de terţi
5.3. Cesiunea creanţelor constatate printr‑un titlu nominativ, la ordin sau la purtător
§6. Proba cesiunii de creanţă
Secţiunea a 3‑a. Subrogaţia în drepturile creditorului prin plata creanţei
§1. Noţiune, reglementare
§2. Categorii de subrogaţie
2.1. Subrogaţia convenţională
2.2. Subrogaţia legală
§3. Efectele juridice ale subrogaţiei
Secţiunea a 4‑a. Preluarea de datorie
§1. Noţiune, reglementare
§2. Modalităţi directe de preluare a datoriei
§3. Modalitatea de realizare a opozabilităţii faţă de creditor
§4. Efectele preluării de datorie
§5. Modalităţi indirecte de preluare a datoriei
Secţiunea a 5‑a. Novaţia
§1. Precizări introductive
§2. Noţiune, reglementare, forme
§3. Condiţiile novaţiei
§4. Efectele novaţiei
Capitolul al XI‑lea. Stingerea obligaţiilor
Secţiunea 1. Precizări introductive
Secţiunea a 2‑a. Compensaţia
§1. Noţiune, reglementare, domeniu de aplicare
§2. Felurile compensaţiei
2.1. Compensaţia legală
2.2. Compensaţia convenţională
2.3. Compensaţia judecătorească
§3. Efectele compensaţiei
Secţiunea a 3‑a. Confuziunea
§1. Noţiune, reglementare, domeniu de aplicare
§2. Efectele confuziunii
Secţiunea a 4‑a. Remiterea de datorie
§1. Noţiune, reglementare, forme
§2. Condiţiile remiterii de datorie
§3. Efectele remiterii de datorie
Secţiunea a 5‑a. Imposibilitatea fortuită de executare
§1. Noţiune, reglementare
§2. Condiţiile imposibilităţii fortuite de executare
§3. Efectele imposibilităţii fortuite de executare
Capitolul al XII‑lea. Garanţiile generale pentru asigurarea executării obligaţiilor
Secţiunea 1. Precizări introductive
Secţiunea a 2‑a. Garanţia comună a creditorilor
§1. Noţiune, reglementare, domeniu de aplicare
§2. Caractere juridice
§3. Limitări ale garanţiei comune a creditorilor
Secţiunea a 3‑a. Mijloace de protecţie a drepturilor creditorului
§1. Precizări introductive
§2. Măsuri conservatorii şi asigurătorii
§3. Măsuri de apărare şi reparatorii
3.1. Acţiunea oblică (subrogatorie sau indirectă)
3.2. Acţiunea revocatorie (pauliană)
Capitolul al XIII‑lea. Garanţiile speciale pentru asigurarea executării obligaţiilor
Secţiunea 1. Precizări introductive
Secţiunea a 2‑a. Fideiusiunea
§1. Noţiune, reglementare, domeniu de aplicare
§2. Categorii de fideiusiune
§3. Caractere juridice
§4. Efectele fideiusiunii
4.1. Efectele fideiusiunii între creditor şi fideiusor
4.2. Efectele fideiusiunii între fideiusor şi debitorul principal
4.3. Efectele fideiusiunii între cofideiusori
§5. Încetarea fideiusiunii
Secţiunea a 3‑a. Garanţiile autonome
§1. Scrisoarea de garanţie
§2. Scrisoarea de confort
Secţiunea a 4‑a. Privilegiile
§1. Noţiune, reglementare, clasificare, natură juridică
§2. Caracterele juridice ale privilegiilor
§3. Opozabilitatea privilegiilor
§4. Stingerea privilegiilor
Secţiunea a 5‑a. Ipoteca
§1. Noţiune, reglementare, caractere juridice
§2. Bunuri care pot fi ipotecate
§3. Categorii de ipoteci
3.1. Ipoteca convenţională
3.2. Ipoteca legală
§4. Publicitatea ipotecii
4.1. Publicitatea ipotecii mobiliare
4.2. Publicitatea ipotecii imobiliare
§5. Efectele ipotecii
5.1. Efecte produse între creditorul ipotecar şi debitor. Efecte comune ipotecilor mobiliare şi imobiliare
5.2. Efecte specifice ipotecii imobiliare
5.3. Efecte specifice ipotecii mobiliare. Efecte comune tuturor ipotecilor mobiliare
5.4. Efecte specifice ipotecii mobiliare. Efecte specifice ipotecii asupra unei creanţe
5.5. Efecte produse între creditorul ipotecar şi deţinătorul bunului
5.6. Efecte în raportul cu alţi creditori
§6. Transmiterea şi stingerea ipotecii
6.1. Transmiterea ipotecii
6.2. Stingerea ipotecii
§7. Executarea ipotecii
7.1. Reguli comune aplicabile ipotecilor mobiliare şi imobiliare
7.2. Executarea ipotecii mobiliare asupra bunurilor mobile corporale
7.3. Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative
7.4. Executarea ipotecii asupra creanţelor
§8. Sancţiuni aplicabile
8.1. Încălcarea regulilor privitoare la preluarea bunului
8.2. Încălcarea regulilor privitoare la executarea ipotecii
8.3. Încălcarea regulilor privitoare la distribuirea preţului
Secţiunea a 5‑a. Gajul
Secţiunea a 6‑a. Dreptul de retenţie
Bibliografie selectivă
Autor: Iosif R. Urs, Petruța-Elena Ispas
Data apariției: aprilie 2015
Editura: Hamangiu
Pagini: 520
Limba: Română
Hârtie: 80g/m
Cuvinte cheie:
drept, legislație, cursuri, obligația, obligații civile, cod civil
 • Petruța-Elena Ispas
  Autor
  Iosif R. Urs - Autor
  Iosif Robi Urs Studii si activitate: este absolvent al Facultatii de Drept din cadrul Universitatii „Babes Bolyai” din Cluj Napoca (1968) si doctor al aceleiasi Universitati (1977). In perioada 1971-1994, parcurge toata ierarhia universitara la Academia de Studii Economice Bucuresti, iar din anul 1999 si pana in prezent este profesor universitar al Facultatii de Drept din cadrul Universitatii Titu Maiorescu din Bucuresti. A fost, pe rand, prorector al...
  AFLĂ MAI MULTE
  Vezi toate cărţile
 • Iosif R. Urs
  Autor
  Petruța-Elena Ispas - Autor
  Studii si activitate: Absolventa a Facultatii de Drept din cadrul Universitatii din Bucuresti (2008), Doctor al Scolii doctorale, domeniul Drept, a Universitatii Titu Maiorescu si Doctor „sobresaliente cum laude” al Universitatii din La Coruña, Spania; in prezent, lector la Facultatea de Drept a Universitatii Titu Maiorescu (disciplina Drept civil) si avocat in Baroul Bucuresti. Opere publicate: este coautor la urmatoarele cursuri universitare:...
  AFLĂ MAI MULTE
  Vezi toate cărţile

Opinia cititorilor

comments powered by Disqus