TOATE
PRODUSELE
coș de cumpărături
lei
În stoc
PREȚ: 50,32 lei
-5%52,97 lei
Disponibilitate: În stoc
Retur posibil: 365 zile
Data estimată de livrare: 26.01.2018
Comandă prin telefon sau email:
0740.317.617 carte@cartepedia.ro
Suntem ONLINE! Discută cu noi aici. Adaugă la wishlist

Drept civil. Teoria generală

Iosif R. Urs, Carmen Todică
În stoc
PREȚ: 50,32 lei
-5%52,97 lei
Disponibilitate: În stoc
Retur posibil: 365 zile
Data estimată de livrare: 26.01.2018
Comandă prin telefon sau email:
0740.317.617 carte@cartepedia.ro
Suntem ONLINE! Discută cu noi aici.
Adaugă la wishlist
Fundamentat pe dispozitiile Codului civil actual, dar fara a se departa de „legiuirile” Codului civil de la 1864, cursul „Drept...
Vezi mai multe detalii
ISBN: 978-606-27-0288-5
Dimensiuni: 16,5x23,5 cm
Tip copertă: Paperback brosat

MAI MULTE DESPRE CARTE

Fundamentat pe dispozitiile Codului civil actual, dar fara a se departa de „legiuirile” Codului civil de la 1864, cursul „Drept civil. Teoria generala” elaborat de Iosif R. Urs si Carmen Todica reprezinta, neindoielnic, linia de pornire pentru studiul dreptului privat, atat de complex si in permanenta transformare, dar si pentru studiul tuturor domeniilor de drept la care se refera litera si spiritul Codului civil – dreptul familiei, dreptul comercial etc.

 

„Drept civil. Teoria generala” trateaza institutii clasice ale dreptului civil, dar in viziunea moderna si unitara a Codului civil: raportul juridic civil, cu elementele sale – subiecte, obiect, continut; actul juridic civil – conditii de fond si de forma si sanctiunea nulitatii ca efect al nerespectarii lor; prescriptia extinctiva. Cartea „Drept civil. Teoria generala” antameaza si notiuni esentiale de proba a raportului juridic concret, necesare institutiilor ce se vor studia la materia dreptului civil in anii II si III – „Drepturi reale”, „Obligatii civile” si „Contracte” –, desi cunoscut este faptul ca „Probele” si-au schimbat sediul reglementarii din Codul civil in Codul de procedura civila.

 

„Drept civil. Teoria generala” abordeaza din perspectiva doctrinara analiza dispozitiilor legale ale Codului civil ca drept comun in materie (in contextul in care nu s-a cristalizat inca o practica judiciara), fiind avute in vedere institutiile de baza ale dreptului civil, a caror intelegere constituie fundamentul pentru toate institutiile ce se vor studia in anul II si III la Dreptul privat. 

 

Totodata, solutiile si analizele propuse sunt in concordanta cu textele de lege lata aplicabile, dar tinandu-se cont de reglementarea similara a Codului civil anterior, intr-o abordare comparativa. Modificarile intervenite asupra institutiilor traditionale de drept civil – raportul juridic civil, actul juridic civil, prescriptia extinctiva –, dar si institutiile nou-introduse, mai exact elementele de noutate propuse de Codul civil, au fost analizate subliniind, atunci cand a fost cazul, inadvertentele legiuitorului si oferind, de lege ferenda, solutii de rezolvare, marcand, in acelasi timp, linia de diferentiere dintre ceea ce este actual si ceea ce poate fi preluat din vechiul cod si adaptat la noua reglementare. E drept insa ca nu doctrina, ci practica judiciara isi va spune ultimul cuvant.

 

Ca orice lucrare stiintifica, „Drept civil. Teoria generala” este perfectibila, insa autorii isi exprima speranta ca au reusit sa ofere studentilor anului I ai Facultatilor de Drept „cheia spre descifrarea tainelor dreptului civil”.

 

Cuprins extins:
Titlul I. Caracterizarea generală a dreptului civil
Capitolul I. Introducere în studiul dreptului civil
Secţiunea 1. Conceptul de „drept civil”. Dreptul civil ca ştiinţă de ramură şi dreptul civil ca ramură a sistemului de drept în considerarea Codului civil de la 1864
§1. Sensurile noţiunii de „drept civil”
§2. Dreptul civil ca ştiinţă de ramură şi ca ramură a sistemului de drept în considerarea Codului civil de la 1864
2.1. Ştiinţele juridice şi ştiinţa dreptului civil
2.2. Definirea dreptului civil ca ramură de drept în doctrina juridică anterioară anului 2011
2.3. Aprecieri asupra definiţiilor formulate în doctrina juridică civilă sub vechea reglementare
Secţiunea a 2-a. Dreptul civil şi unitatea dreptului privat după intrarea în vigoare a Codului civil în anul 2011
§1. O nouă abordare a reglementărilor raporturilor patrimoniale şi nepatrimoniale
§2. Corelaţiile dintre dreptul civil şi dreptul privat
2.1. Ramură de drept civil sau ramură de drept privat?
2.2. Există identitate între dreptul civil şi dreptul privat?
Secţiunea a 3-a. Dreptul civil ca domeniu al ramurii de drept privat
§1. Definiţia dreptului civil ca domeniu de drept
§2. Obiectul de reglementare al dreptului civil
2.1. Explicaţii introductive
2.2. Categoria raporturilor patrimoniale
2.3. Categoria raporturilor nepatrimoniale
2.4. Regimul juridic al persoanelor
2.5. Criterii de delimitare a obiectului de reglementare al dreptului civil
2.6. Delimitarea dreptului civil de alte domenii de drept
Secţiunea a 4-a. Principiile dreptului civil
§1. Consideraţii generale privind principiile de drept
§2. Principiile fundamentale ale dreptului civil
2.1. Principiul proprietăţii
2.2. Principiul egalităţii în faţa legii civile
2.3. Principiul îmbinării intereselor individuale cu interesele colective
2.4. Principiul ocrotirii şi garantării drepturilor subiective civile
§3. Principiile specifice unor instituţii de drept civil
3.1. Principiul ocrotirii bunei-credinţe
3.2. Principiul consensualismului
3.3. Principii ce guvernează efectele actului juridic civil
3.4. Principii ce guvernează efectele nulităţii actului juridic
Capitolul al II-lea. Izvoarele dreptului civil
Secţiunea 1. Consideraţii introductive privind izvoarele de drept civil
§1. Noţiunea de „izvor de drept”
§2. Sensurile noţiunii „izvor de drept civil”
§3. Reglementarea generală a izvoarelor de drept civil
Secţiunea a 2-a. Clasificarea izvoarelor de drept civil
§1. Precizări prealabile
§2. Actele normative interne, ca izvoare de drept civil
2.1. Legea
2.2. Decrete-legi
2.3. Decretele
2.4. Ordonanţele Guvernului
2.5. Hotărârile Guvernului
2.6. Ordinele şi instrucţiunile miniştrilor ori ale altor conducători ai organelor de specialitate ai administraţiei publice centrale, în măsura în care reglementează relaţii sociale specifice dreptului civil
2.7. Actele normative emise de autorităţile administraţiei publice locale
§3. Actele normative internaţionale, ca izvoare de drept civil
3.1. Acorduri, convenţii, tratate, pacte internaţionale
3.2. Dreptul Uniunii Europene
§4. Uzanţele, ca izvoare de drept civil
§5. Principiile generale de drept, ca izvoare de drept civil
§6. Consideraţii privind morala, doctrina şi jurisprudenţa
Capitolul al III-lea. Normele juridice civile
Secţiunea 1. Noţiunea şi caracterele normei juridice
Secţiunea a 2-a. Structura logico-juridică a normei juridice
Secţiunea a 3-a. Structura tehnico-legislativă a normei juridice
Secţiunea a 4-a. Clasificarea normelor juridice
§1. Norme juridice civile dispozitive şi imperative
§2. Norme juridice civile de ordine publică şi de ordine privată
§3. Norme juridice civile generale şi speciale
Capitolul al IV-lea. Interpretarea normelor juridice civile
Secţiunea 1. Noţiunea de interpretare a normelor juridice
Secţiunea a 2-a. Necesitatea teoretică şi practică a interpretării normelor juridice civile
Secţiunea a 3-a. Criterii de clasificare a interpretării normelor juridice
§1. Interpretarea oficială şi interpretarea neoficială
§2. Interpretarea literală, interpretarea extensivă şi interpretarea restrictivă
Secţiunea a 4-a. Metodele de interpretare a normei juridice
§1. Interpretarea gramaticală
§2. Interpretarea sistematică
§3. Interpretarea logică
3.1. Reguli de interpretare
3.2. Argumente de interpretare
§4. Interpretarea istorică
§5. Interpretarea teleologică
Capitolul al V-lea. Realizarea şi aplicarea normelor juridice civile
Secţiunea 1. Consideraţii introductive
§1. Conceptele de „realizare” şi „aplicare” a normelor de drept
§2. Etapele de aplicare a normelor de drept
§3. Succesiunea şi coexistenţa legilor civile. Problema conflictului (coliziunii) legilor
3.1. Cadrul temporal şi spaţial al legii civile
3.2. Cadrul temporal şi spaţial al situaţiilor juridice
3.3. Determinarea legii civile aplicabile
Secţiunea a 2-a. Aplicarea legii civile în timp (conflictul de legi în timp). Principii şi excepţii cu privire la aplicarea legii în timp
§1. Intervalul de timp în care se aplică legea
§2. Corelaţiile temporale dintre legea nouă şi situaţiile juridice
§3. Principiul neretroactivităţii legii civile
3.1. Formularea principiului
3.2. Funcţionarea principiului
3.3. Excepţia de la principiu. Retroactivitatea legii noi
§4. Principiul aplicării imediate a legii civile noi
4.1. Formularea principiului
4.2. Funcţionarea principiului
4.3. Excepţia de la principiu. Ultraactivitatea (supravieţuirea) legii vechi
§5. Aplicarea în timp a dispoziţiilor Codului civil actual raportat la prevederile Codului civil din 1864
5.1. Legea aplicabilă actului juridic civil
5.2. Legea aplicabilă prescripţiei extinctive şi decăderii
5.3. Legea aplicabilă accesiunii, uzucapiunii şi posesiei
5.4. Legea aplicabilă dezmembrămintelor dreptului de proprietate privată
5.5. Legea aplicabilă în materie de carte funciară
5.6. Legea aplicabilă faptelor juridice ca izvoare de obligaţii
5.7. Legea aplicabilă în materie de moştenire
5.8. Legea aplicabilă garanţiilor raporturilor obligaţionale
Secţiunea a 3-a. Aplicarea legii civile în spaţiu şi asupra persoanelor
§1. Aplicarea legii civile în spaţiu
§2. Aplicarea legii civile asupra persoanelor
Titlul al II-lea. Raportul juridic civil
Capitolul I. Aspecte generale privind raportul juridic civil
Secţiunea 1. Noţiunea, caracterele şi structura raportului juridic civil
§1. Noţiunea raportului juridic civil
§2. Caracterele (trăsăturile) raportului juridic civil
§3. Structura raportului juridic (elementele constitutive)
Secţiunea a 2-a. Izvoarele raportului juridic civil concret
§1. Noţiunea de izvor al raportului juridic concret
1.1. Corelaţii între izvorul raportului juridic civil concret, izvorul dreptului subiectiv civil şi izvorul obligaţiei civile
1.2. Corelaţia dintre norma juridică, raportul juridic civil abstract, raportul juridic civil concret şi izvorul raportului juridic civil concret
1.3. Definirea izvorului raportului juridic civil concret
§2. Clasificarea izvoarelor raportului juridic civil concret
2.1. Acţiuni omeneşti şi fapte naturale (evenimente)
A. Acţiunile omeneşti
B. Faptele naturale (evenimentele)
2.2. Faptele juridice în sens larg şi faptele juridice în sens restrâns
2.3. Izvoare simple şi izvoare complexe
2.4. Izvoare de drepturi patrimoniale şi izvoare de drepturi nepatrimoniale
Secţiunea a 3-a. Proba raportului juridic civil
§1. Consideraţii generale privind probele
1.1. Precizare prealabilă
1.2. Noţiunea de probă
1.3. Importanţa probei
1.4. Obiectul probei
1.5. Sarcina probei
1.6. Admisibilitatea probei
§2. Mijloacele de probă
2.1. Înscrisurile
2.2. Declaraţiile (depoziţiile) martorilor
2.3. Prezumţiile
2.4. Mărturisirea
2.5. Alte mijloace de probă
Capitolul al II-lea. Subiectele (părţile) raportului juridic civil
Secţiunea 1. Consideraţii generale privind subiectele raportului juridic civil
§1. Noţiunea de subiecte ale raportului juridic civil
§2. Categorii de subiecte ale raportului juridic civil
Secţiunea a 2-a. Determinarea, pluralitatea şi schimbarea subiectelor raportului juridic civil
§1. Determinarea subiectelor raportului juridic civil
§2. Pluralitatea subiectelor raportului juridic civil
2.1. Noţiunea de pluralitate
2.2. Pluralitatea subiectelor în cazul raporturilor juridice nepatrimoniale
2.3. Pluralitatea subiectelor în cazul raporturilor juridice reale
2.4. Pluralitatea subiectelor în cazul raporturilor juridice obligaţionale
2.5. Asemănări şi deosebiri între obligaţia solidară şi obligaţia indivizibilă
§3. Schimbarea subiectelor raportului juridic civil
3.1. Precizări prealabile
3.2. Schimbarea subiectelor în cazul raporturilor civile patrimoniale reale
3.3. Schimbarea subiectului activ în raporturile civile patrimoniale obligaţionale
Secţiunea a 3-a. Capacitatea civilă a subiectelor raportului juridic civil
§1. Noţiune. Structura capacităţii juridice civile
§2. Capacitatea civilă a persoanei fizice
2.1. Capacitatea de folosinţă
2.2. Capacitatea de exerciţiu
A. Capacitatea deplină de exerciţiu
B. Lipsa capacităţii de exerciţiu
C. Capacitatea de exerciţiu restrânsă
§3. Capacitatea civilă a persoanei juridice
3.1. Capacitatea de folosinţă
3.2. Capacitatea de exerciţiu
Capitolul al III-lea. Conţinutul raportului juridic civil
Secţiunea 1. Noţiunea de conţinut al raportului juridic civil
Secţiunea a 2-a. Dreptul subiectiv civil – latura activă
§1. Definiţia şi trăsăturile caracteristice ale dreptului subiectiv civil
§2. Clasificarea drepturilor subiective civile
2.1. Criterii de clasificare
2.2. Drepturi subiective civile absolute şi drepturi subiective civile relative
2.3. Drepturi subiective civile patrimoniale şi drepturi subiective civile nepatrimoniale
2.4. Drepturi subiective civile principale şi drepturi subiective civile accesorii
2.5. Drepturi subiective civile pure şi simple şi drepturi subiective civile afectate de modalităţi
2.6. Problema drepturilor eventuale şi a drepturilor viitoare
§3. Recunoaşterea, ocrotirea şi exercitarea drepturilor subiective civile
3.1. Recunoaşterea drepturilor subiective civile
3.2. Ocrotirea drepturilor subiective civile
3.3. Exercitarea drepturilor subiective civile
3.4. Problema abuzului de drept
Secţiunea a 3-a. Obligaţia civilă – latura pasivă
§1. Definiţia şi trăsăturile caracteristice ale obligaţiei civile
1.1. Sensurile noţiunii de obligaţie
1.2. Definiţia legală a obligaţiei civile. Trăsături caracteristice
§2. Clasificarea obligaţiilor civile
2.1. Criterii de clasificare
2.2. Obligaţia de a da, obligaţia de a face, obligaţia de a nu face
2.3. Obligaţii civile pozitive şi obligaţii civile negative
2.4. Obligaţii civile de rezultat (determinate) şi obligaţii civile de diligenţă (de mijloace)
2.5. Obligaţii civile obişnuite, obligaţii scriptae in rem (opozabile şi terţilor), obligaţii propter rem (reale)
2.6. Obligaţii civile perfecte şi obligaţii civile imperfecte (naturale)
2.7. Obligaţii pure şi simple, obligaţii simple, obligaţii afectate de modalităţi şi obligaţii complexe
Capitolul al IV-lea. Obiectul raportului juridic. Bunurile
Secţiunea 1. Noţiunea de obiect al raportului juridic civil
Secţiunea a 2-a. Bunurile şi clasificarea bunurilor
§1. Noţiunea de „bun”
§2. Noţiunea de „patrimoniu”, caracterele şi funcţiile patrimoniului. Relaţia dintre bun şi patrimoniu
2.1. Noţiune
2.2. Caractere juridice
2.3. Funcţii
2.4. Relaţia dintre bun şi patrimoniu
§3. Clasificarea bunurilor
3.1. Bunuri aflate în circuitul civil şi bunuri scoase din circuitul civil
3.2. Bunuri mobile şi bunuri imobile
3.3. Bunuri individual determinate şi bunuri generic determinate
3.4. Bunuri fungibile şi bunuri nefungibile
3.5. Bunuri frugifere şi bunuri nefrugifere
3.6. Bunuri consumptibile şi bunuri neconsumptibile
3.7. Bunuri divizibile şi bunuri indivizibile
3.8. Bunuri corporale şi bunuri incorporale
3.9. Bunuri principale şi bunuri accesorii
3.10. Bunuri sesizabile şi bunuri insesizabile
3.11. Bunuri publice şi bunuri private
Titlul al III-lea. Actul juridic civil
Capitolul I. Noţiunea şi clasificarea actului juridic civil
Secţiunea 1. Noţiunea de act juridic civil
§1. Consideraţii introductive
§2. Definirea actului juridic civil în literatura juridică şi în Codul civil
2.1. Categorii de definiţii
2.2. Reglementarea actului juridic civil
2.3. Definiţia actului juridic civil
2.4. Înţelesurile expresiei „act juridic civil”
Secţiunea a 2-a. Clasificarea actelor juridice civile
§1. Criterii de clasificare
1.1. Precizări introductive
1.2. Criterii de clasificare
§2. Categorii de acte juridice civile
2.1. Acte juridice civile unilaterale, acte juridice civile bilaterale şi acte juridice civile multilaterale
2.2. Acte juridice civile cu titlu oneros şi acte juridice civile cu titlu gratuit
2.3. Acte juridice civile de conservare, acte juridice civile de administrare şi acte juridice civile de dispoziţie
2.4. Acte juridice civile constitutive, acte juridice civile translative şi acte juridice civile declarative
2.5. Acte juridice civile consensuale, acte juridice civile solemne şi acte juridice civile reale
2.6. Acte juridice civile patrimoniale şi acte juridice civile nepatrimoniale
2.7. Acte juridice civile subiective, acte juridice condiţie şi acte juridice civile de adeziune
2.8. Acte juridice civile între vii şi acte juridice civile pentru cauză de moarte
2.9. Acte juridice civile strict personale şi acte juridice civile care pot fi încheiate şi prin reprezentant
2.10. Acte juridice civile pure şi simple şi acte juridice civile afectate de modalităţi
2.11. Acte juridice civile principale şi acte juridice civile accesorii
2.12. Acte juridice civile cu executare dintr-o dată şi acte juridice civile cu executare succesivă
2.13. Acte juridice civile cauzale şi acte juridice civile abstracte
2.14. Acte juridice civile numite şi acte juridice civile nenumite
Capitolul al II-lea. Condiţiile actului juridic civil. Consideraţii generale
Secţiunea 1. Noţiunea şi clasificarea condiţiilor actului juridic civil
§1. Prezentarea condiţiilor enumerate de Codul civil
§2. Noţiunea de condiţii ale actului juridic civil
§3. Clasificarea condiţiilor actului juridic civil
Secţiunea a 2-a. Consecinţele nerespectării condiţiilor actului juridic civil
§1. Nulitatea actului juridic civil
1.1. Noţiune. Reglementare. Caractere juridice. Clasificare
1.2. Cauzele de nulitate
1.3. Regimul juridic al nulităţii
1.4. Efectele nulităţii
1.5. Delimitarea nulităţii de alte cauze de ineficacitate a actului juridic
§2. Clauzele considerate nescrise
Capitolul al III-lea. Condiţiile de fond ale actului juridic civil
Secţiunea 1. Capacitatea de a încheia acte juridice civile
§1. Noţiunea capacităţii de a încheia acte juridice civile
§2. Principiul (regula) capacităţii de a încheia acte juridice civile
§3. Excepţia incapacităţii de a încheia acte juridice civile
Secţiunea a 2-a. Consimţământul la încheierea de acte juridice civile
§1. Înţelesurile termenului „consimţământ”
§2. Voinţa juridică şi consimţământul
2.1. Corelaţia dintre voinţa juridică şi consimţământ
2.2. Procesul de formare a voinţei juridice
2.3. Principiile voinţei juridice
A. Principiul libertăţii actelor juridice civile
B. Principiul voinţei interne (reale)
§3. Definiţia consimţământului
§4. Condiţiile de valabilitate a consimţământului
4.1. Consimţământul trebuie să provină de la o persoană cu discernământ
4.2. Consimţământul trebuie să fie exteriorizat
4.3. Consimţământul trebuie dat cu intenţia de a produce efecte juridice
4.4. Consimţământul să nu fie alterat de vicii de consimţământ
Secţiunea a 3-a. Viciile de consimţământ la încheierea de acte juridice civile
§1. Eroarea ca viciu de consimţământ
1.1. Noţiune
1.2. Clasificarea erorii
1.3. Structura erorii
1.4. Condiţiile erorii
1.5. Proba erorii
1.6. Sancţiunea erorii. Adaptarea contractului
§2. Dolul (viclenia) ca viciu de consimţământ
2.1. Noţiune. Reglementare
2.2. Clasificarea dolului
2.3. Structura dolului
2.4. Condiţiile dolului
2.5. Proba dolului
2.6. Sancţiunea dolului
§3. Violenţa ca viciu de consimţământ
3.1. Noţiune. Reglementare
3.2. Clasificarea violenţei
3.3. Structura violenţei
3.4. Condiţiile violenţei
3.5. Proba violenţei
3.6. Efectele violenţei
§4. Leziunea ca viciu de consimţământ
4.1. Noţiune. Reglementare
4.2. Domeniul de aplicare
A. Leziunea în cazul minorilor
B. Leziunea în cazul majorului
4.3. Structura leziunii. Proba leziunii
4.4. Condiţiile leziunii
4.5. Sancţiunea leziunii
Secţiunea a 4-a. Obiectul actului juridic civil
§1. Noţiunea de obiect al actului juridic civil
§2. Condiţiile obiectului actului juridic civil
2.1. Precizări prealabile
2.2. Prezentarea condiţiilor
A. Obiectul actului juridic trebuie să existe
B. Obiectul să fie determinat sau determinabil
C. Obiectul să fie posibil
D. Obiectul să fie licit
E. Obiectul să fie în circuitul civil
F. Obiectul să fie o faptă personală a celui ce se obligă
G. Cel ce se obligă să fie titularul dreptului
H. Să existe autorizaţia cerută de lege
Secţiunea a 5-a. Cauza actului juridic civil
§1. Noţiunea de cauză a actului juridic civil
§2. Structura cauzei actului juridic civil
§3. Condiţiile cauzei actului juridic
3.1. Cauza să existe
3.2. Cauza să fie licită
3.3. Cauza să fie morală
§4. Proba cauzei actului juridic civil
§5. Problema actelor abstracte
Capitolul al IV-lea. Condiţiile de formă ale actului juridic civil
Secţiunea 1. Noţiunea de „formă” a actului juridic
§1. Înţelesurile noţiunii de „formă” a actului juridic civil
§2. Principiul consensualismului formei actului juridic civil
Secţiunea a 2-a. Condiţiile de formă ale actului juridic civil
§1. Clasificarea condiţiilor
§2. Forma cerută pentru validitatea actului juridic civil – ad validitatem
2.1. Noţiune, justificare, trăsături specifice
2.2. Condiţiile formei ad validitatem
2.3. Aplicaţii concrete ale formei ad validitatem
2.4. Sancţiunea nerespectării formei ad validitatem
§3. Forma cerută pentru probarea actului juridic civil – ad probationem
3.1. Noţiune, justificare, importanţă
3.2. Aplicaţii concrete ale formei ad probationem
3.3. Sancţiunea nerespectării formei ad probationem
§4. Forma cerută pentru opozabilitatea actului juridic faţă de terţi
4.1. Noţiune, justificare, importanţă
4.2. Aplicaţii concrete ale formei cerute pentru opozabilitatea faţă de terţi
4.3. Sancţiunea nerespectării formei pentru opozabilitate faţă de terţi
Capitolul al V-lea. Modalităţile actului juridic civil
Secţiunea 1. Consideraţii generale privind modalităţile actului juridic civil
§1. Noţiunea de modalitate a actului juridic civil
§2. Reglementarea legală a modalităţilor în Codul civil
Secţiunea a 2-a. Categorii de modalităţi ale actului juridic civil
§1. Termenul ca modalitate a actului juridic civil
1.1. Noţiune. Caractere. Reglementare
1.2. Clasificarea termenului
1.3. Efectele termenului
A. Efectele termenului suspensiv
B. Efectele termenului extinctiv
§2. Condiţia ca modalitate a actului juridic civil
2.1. Noţiune. Trăsături specifice. Reglementare
2.2. Clasificarea condiţiei
2.3. Efectele condiţiei
A. Efectele condiţiei suspensive
B. Efectele condiţiei rezolutorii
2.4. Comparaţie între termen şi condiţie
§3. Sarcina ca modalitate a actului juridic
3.1. Noţiune
3.2. Clasificare
3.3. Efectele sarcinii
3.4. Comparaţie între condiţie şi sarcină
Titlul al IV-lea. Prescripţia extinctivă
Capitolul I. Consideraţii generale cu privire la prescripţia extinctivă
Secţiunea 1. Noţiunea, funcţiile, natura juridică şi delimitarea prescripţiei extinctive
§1. Noţiunea de prescripţie extinctivă
1.1. Terminologie
1.2. Definiţia prescripţiei extinctive
1.3. Reglementarea prescripţiei extinctive
§2. Funcţiile şi importanţa prescripţiei extinctive
§3. Natura juridică a prescripţiei extinctive
§4. Delimitarea prescripţiei extinctive de alte instituţii de drept civil
4.1. În raport cu prescripţia achizitivă
4.2. În raport cu decăderea
4.3. În raport cu termenul extinctiv
Secţiunea a 2-a. Efectele prescripţiei extinctive
§1. Opinii cu privire la efectul general al prescripţiei extinctive, corespunzător reglementărilor anterioare
§2. Efectele prescripţiei extinctive corespunzător reglementării Codului civil din 2011
2.1. Dreptul material şi dreptul procesual la acţiune
2.2. Reguli privind efectele prescripţiei extinctive
Capitolul al II-lea. Domeniul de aplicare a prescripţiei extinctive
Secţiunea 1. Noţiunea şi criteriile de determinare a domeniului de aplicare a prescripţiei extinctive
§1. Noţiunea domeniului de aplicare a prescripţiei extinctive
§2. Terminologie juridică cu privire la domeniul de aplicare a prescripţiei extinctive
§3. Criterii de determinare a domeniului de aplicare a prescripţiei extinctive
Secţiunea a 2-a. Domeniul de aplicare a prescripţiei extinctive
§1. Prescripţia extinctivă în cazul drepturilor de creanţă
1.1. Principiul prescriptibilităţii
1.2. Excepţii de la principiul prescriptibilităţii
§2. Prescripţia extinctivă în cazul drepturilor reale
2.1. Acţiuni reale imprescriptibile
2.2. Acţiuni reale prescriptibile extinctiv
§3. Prescripţia extinctivă în cazul drepturilor nepatrimoniale
3.1. Principiul imprescriptibilităţii
3.2. Excepţii de la principiul imprescriptibilităţii
§4. Aspecte speciale cu privire la domeniul de aplicare a prescripţiei extinctive
4.1. Apărarea dreptului subiectiv civil pe calea excepţiei
4.2. Acţiunea în constatare
4.3. Acţiunile mixte
4.4. Dualitatea de acţiuni
4.5. Acţiunea în repararea unei daune morale
4.6. Acţiunea în restituirea prestaţiilor ca urmare a anulării unui act juridic civil
4.7. Acţiunea privind un drept secundar
4.8. Particularităţi ale prescripţiei extinctive în materie succesorală
Capitolul al III-lea. Termenele de prescripţie extinctivă. Invocarea prescripţiei extinctive
Secţiunea 1. Noţiunea, caracterizarea şi prezentarea termenelor de prescripţie extinctivă
§1. Noţiune. Caracteristici. Clasificare
§2. Termenul general de prescripţie extinctivă
§3. Termenele speciale de prescripţie extinctivă
3.1. Termene speciale prevăzute de Codul civil
3.2. Termene speciale prevăzute de alte acte normative
Secţiunea a 2-a. Invocarea prescripţiei extinctive
§1. Precizări prealabile
§2. Reguli privind invocarea prescripţiei extinctive
Capitolul al IV-lea. Cursul prescripţiei extinctive
Secţiunea 1. Începutul prescripţiei extinctive
§1. Regula generală
§2. Reguli speciale
2.1. Dreptul la acţiunea în executarea obligaţiilor de a da şi a face
2.2. Dreptul la acţiunea în restituirea prestaţiilor
2.3. Dreptul la acţiunea în executarea prestaţiilor succesive
2.4. Dreptul la acţiune în materia asigurărilor
2.5. Dreptul la acţiunea în repararea pagubei cauzate printr-o faptă ilicită
2.6. Dreptul la acţiunea în anularea actului juridic
2.7. Dreptul la acţiunea în răspundere pentru vicii aparente
2.8. Dreptul la acţiunea în răspundere pentru viciile ascunse
2.9. Alte reguli speciale prevăzute de Codul civil
Secţiunea a 2-a. Suspendarea prescripţiei extinctive
§1. Noţiunea de suspendare
§2. Cauze de suspendare
2.1. Cauze generale de suspendare
2.2. Cauze speciale de suspendare
§3. Efectele suspendării
Secţiunea a 3-a. Întreruperea prescripţiei extinctive
§1. Noţiunea de întrerupere
§2. Cauzele de întrerupere
2.1. Reglementarea cauzelor
2.2. Analiza cauzelor
§3. Efectele întreruperii
Secţiunea a 4-a. Repunerea în termenul de prescripţie extinctivă
§1. Noţiunea de repunere în termen
§2. Domeniul repunerii în termenul de prescripţie
§3. Termenul de repunere în termenul de prescripţie
§4. Efectul repunerii în termenul de prescripţie
Secţiunea a 5-a. Împlinirea (calculul) prescripţiei extinctive. Renunţarea la prescripţie
§1. Împlinirea prescripţiei
1.1. Noţiune
1.2. Calculul termenului de prescripţie
§2. Renunţarea la prescripţie
2.1. Noţiune
2.2. Efecte juridice
Bibliografie selectivă
Autor: Iosif R. Urs, Carmen Todică
Data apariției: aprilie 2015
Editura: Hamangiu
Pagini: 384
Limba: Română
Hârtie: 80g/m
Cuvinte cheie:
drept, legislație, cod civil, cursuri
Locuri în topurile Cartepedia
 • Carmen Todică
  Autor
  Iosif R. Urs - Autor
  Iosif Robi Urs Studii si activitate: este absolvent al Facultatii de Drept din cadrul Universitatii „Babes Bolyai” din Cluj Napoca (1968) si doctor al aceleiasi Universitati (1977). In perioada 1971-1994, parcurge toata ierarhia universitara la Academia de Studii Economice Bucuresti, iar din anul 1999 si pana in prezent este profesor universitar al Facultatii de Drept din cadrul Universitatii Titu Maiorescu din Bucuresti. A fost, pe rand, prorector al...
  AFLĂ MAI MULTE
  Vezi toate cărţile
 • Iosif R. Urs
  Autor
  Carmen Todică - Autor
  Studii: Universitatea Titu Maiorescu din Bucuresti, Facultatea de Drept, licenta in stiinte juridice (2001); studii postuniversitare de specializare – Drept privat, Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Drept (2002); doctor in drept (2010); studii postdoctorale (2013). Specializari si documentari: Université d’Orléans, Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion, Franta (2005). Activitate profesionala: cadru universitar...
  AFLĂ MAI MULTE
  Vezi toate cărţile

Opinia cititorilor