TOATE
PRODUSELE
coș de cumpărături
lei
În stoc
PREȚ: 70,77 lei
-7%76,1 lei
Disponibilitate: În stoc
Retur posibil: 365 zile
Data estimată de livrare: 27.09.2017
Comandă prin telefon sau email:
0740.317.617 carte@cartepedia.ro
Suntem ONLINE! Discută cu noi aici. Adaugă la wishlist

Drept civil. Drepturile reale principale. Ediția a 2-a, revizuită și actualizată până la data de 1 februarie 2015

Corneliu Bîrsan
În stoc
PREȚ: 70,77 lei
-7%76,1 lei
Disponibilitate: În stoc
Retur posibil: 365 zile
Data estimată de livrare: 27.09.2017
Comandă prin telefon sau email:
0740.317.617 carte@cartepedia.ro
Suntem ONLINE! Discută cu noi aici.
Adaugă la wishlist
Colecții/Serii: Carte universitară
Sub semnatura bine cunoscuta a Profesorului Corneliu Birsan, lucrarea de fata analizeaza in detaliu regimul juridic al bunurilor, reglementat de...
Vezi mai multe detalii
ISBN: 978-606-27-0212-0
Dimensiuni: 16,5x23 cm
Tip copertă: Paperback brosat

MAI MULTE DESPRE CARTE

Sub semnatura bine cunoscuta a Profesorului Corneliu Birsan, lucrarea de fata analizeaza in detaliu regimul juridic al bunurilor, reglementat de Cartea a III-a din noul Cod civil.

In succesiunea indicata de Codul civil, sunt tratate toate aspectele importante privind drepturile reale: notiune si clasificare, delimitarea fata de drepturile de creanta, dobandirea drepturilor reale, regimul juridic al proprietatii private si cel al proprietatii publice, modalitatile juridice si apararea dreptului de proprietate, superficia, uzufructul, uzul si abitatia, servitutile, posesia si publicitatea drepturilor reale.

Pentru a sublinia continuitatea, dar si pentru a sesiza mai usor elementele de noutate, prezentarea tuturor institutiilor este realizata prin compararea dispozitiilor anterioare cu cele ale noului cod, iar comentariile si opiniile autorului sunt insotite de numeroase trimiteri la literatura de specialitate si la solutii din jurisprudenta nationala si a Curtii Europene a Drepturilor Omului.

 

Aceasta a 2-a editie a fost revizuita si actualizata la nivelul anului 2015, fiind avute in vedere ultimele modificari ale legislatiei speciale mentionate in cuprinsul cursului, precum si doctrina si solutiile recente din practica judiciara.

 

Cuprins extins:
Capitolul I. Patrimoniul. Noţiune. Caractere juridice. Funcţii
Secţiunea 1. Noţiunea de patrimoniu
Secţiunea a 2-a. Caracterele juridice ale patrimoniului
Secţiunea a 3-a. Funcţiile patrimoniului
Capitolul al II-lea. Drepturile reale şi drepturile de creanţă. Categorii intermediare. Clasificarea drepturilor reale
Secţiunea 1. Drepturile reale şi drepturile de creanţă
Secţiunea a 2-a. Categorii juridice intermediare
Secţiunea a 3-a. Clasificarea drepturilor reale
Capitolul al III-lea. Dreptul de proprietate. Definiţie. Caractere juridice. Conţinut. Condiţii generale de exercitare
Secţiunea 1. Definiţia dreptului de proprietate
Secţiunea a 2-a. Conţinutul juridic al dreptului de proprietate
Secţiunea a 3-a. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate
Capitolul al IV-lea. Dreptul de proprietate privată
Secţiunea 1. Noţiuni generale. Definiţie
Secţiunea a 2-a. Subiectele dreptului de proprietate privată
§1. Persoanele fizice ca subiecte ale dreptului de proprietate privată
§2. Persoanele juridice de drept privat
§3. Statul şi unităţile sale administrativ-teritoriale ca subiecte ale dreptului de proprietate privată
Secţiunea a 3-a. Conţinutul şi limitele dreptului de proprietate privată
§1. Consideraţii generale
§2. Limitele exercitării dreptului de proprietate privată
2.1. Reglementare. Precizări prealabile. Clasificări
2.2. Limitele materiale ale exerciţiului dreptului de proprietate privată
2.3. Limitele juridice ale exerciţiului dreptului de proprietate privată
2.3.1. Consideraţii generale. Clasificări
2.3.2. Limitele legale
2.3.3. Limitele convenţionale
2.3.4. Limitele judiciare
2.3.5. Alte limite ale exerciţiului dreptului de proprietate privată
Secţiunea a 4-a. Regimul juridic al unor categorii de bunuri proprietate privată
§1. Consideraţii generale
§2. Regimul juridic al realizării şi al desfiinţării construcţiilor
§3. Dobândirea de locuinţe şi alte spaţii în proprietate privată
§4. Circulaţia juridică a construcţiilor
§5. Regimul folosinţei terenurilor pentru producţia agricolă şi silvică. Organizarea şi amenajarea teritoriului agricol
§6. Circulaţia juridică a terenurilor
§7. Regimul juridic al bunurilor din patrimoniul naţional cultural
§8. Limitări temporare sau definitive ale folosinţei unor bunuri în situaţii speciale. Rechiziţia unor bunuri
Secţiunea a 5-a. Stingerea dreptului de proprietate privată. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică
§1. Principii generale
§2. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică
Secţiunea a 6-a. Abuzul de drept în materia dreptului de proprietate privată
Capitolul al V-lea. Dreptul de proprietate publică
Secţiunea 1. Consideraţii generale. Reglementare
Secţiunea a 2-a. Definiţia dreptului de proprietate publică. Subiectele, conţinutul şi obiectul său
Secţiunea a 3-a. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate publică şi limitele exercitării sale
§1. Caractere juridice
§2. Limitele exercitării dreptului de proprietate publică
Secţiunea a 4-a. Exercitarea dreptului de proprietate publică
§1. Precizări preliminare
§2. Dreptul de administrare
§3. Concesionarea bunurilor proprietate publică
§4. Închirierea bunurilor proprietate publică
§5. Darea în folosinţă cu titlu gratuit a unor bunuri proprietate publică
Secţiunea a 5-a. Încetarea dreptului de proprietate publică
Capitolul al VI-lea. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate
Secţiunea 1. Noţiuni generale. Enumerare
Secţiunea a 2-a. Proprietatea comună pe cote-părţi
§1. Consideraţii generale
§2. Coproprietatea obişnuită
§3. Coproprietatea forţată
Secţiunea a 3-a. Proprietatea comună în devălmăşie
Secţiunea a 4-a. Încetarea proprietăţii comune
Secţiunea a 5-a. Comparaţie între proprietatea comună pe cote-părţi şi proprietatea comună în devălmăşie
Secţiunea a 6-a. Proprietatea periodică
Capitolul al VII-lea. Dezmembrămintele dreptului de proprietate
Secţiunea 1. Consideraţii generale
Secţiunea a 2-a. Dreptul de superficie
§1. Dreptul de superficie în sistemul anterior intrării în vigoare a noului Cod civil
§2. Dreptul de superficie în noul Cod civil
Secţiunea a 3-a. Dreptul de uzufruct
§1. Definiţie. Caractere juridice. Constituire. Obiect
§2. Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar
2.1. Drepturile uzufructuarului
2.2. Drepturile nudului proprietar
2.3. Obligaţiile uzufructuarului
2.4. Obligaţiile nudului proprietar
2.5. Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar în unele situaţii speciale
§3. Stingerea uzufructului
Secţiunea a 4-a. Dreptul de uz şi dreptul de abitaţie
Secţiunea a 5-a. Dreptul de servitute
§1. Consideraţii generale
§2. Clasificarea servituţilor
§3. Constituirea servituţilor
§4. Exercitarea servituţilor. Drepturile şi obligaţiile proprietarilor
§5. Stingerea servituţilor
Capitolul al VIII-lea. Apărarea dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale principale
Secţiunea 1. Consideraţii generale
Secţiunea a 2-a. Acţiunea în revendicare întemeiată pe dreptul de proprietate privată
§1. Definiţie. Caracterizare generală
§2. Categorii ale acţiunii în revendicare
Secţiunea a 3-a. Regimul juridic comun al acţiunii în revendicare
§1. Precizări prealabile
§2. Acţiunea în revendicare imobiliară
§3. Acţiunea în revendicare mobiliară
§4. Efectele acţiunii în revendicare
Secţiunea a 4-a. Alte acţiuni reale de apărare a dreptului de proprietate privată şi a dezmembrămintelor sale
§1. Acţiunea negatorie
§2. Acţiunile confesorii
§3. Acţiunea în grăniţuire
Secţiunea a 5-a. Acţiunea în revendicare a dreptului de proprietate publică şi a drepturilor reale corespunzătoare proprietăţii publice
§1. Acţiunea în revendicare a dreptului de proprietate publică
§2. Acţiunea în revendicare a drepturilor reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică
Capitolul al IX-lea. Posesia
Secţiunea 1. Noţiuni generale
Secţiunea a 2-a. Dobândirea şi pierderea posesiei
§1. Dobândirea posesiei
§2. Pierderea posesiei
Secţiunea a 3-a. Viciile posesiei
§1. Consideraţii generale
§2. Discontinuitatea posesiei
§3. Violenţa
§4. Clandestinitatea
§5. Precaritatea
Secţiunea a 4-a. Efectele posesiei
§1. Consideraţii generale
§2. Posesia creează o prezumţie de proprietate
§3. Protejarea posesiei prin acţiunile posesorii
Capitolul al X-lea. Modurile de dobândire a drepturilor reale principale
Secţiunea 1. Consideraţii generale
Secţiunea a 2-a. Accesiunea ca mod de dobândire a drepturilor reale
§1. Consideraţii generale
§2. Accesiunea imobiliară naturală
§3. Accesiunea imobiliară artificială
3.1. Accesiunea imobiliară artificială în fostul Cod civil
3.2. Accesiunea imobiliară artificială în noul Cod civil
3.2.1. Principii generale
3.2.2. Realizarea de lucrări cu materialele altei persoane
3.2.3. Realizarea de lucrări autonome cu caracter durabil asupra imobilului aparţinând altei persoane
3.2.4. Realizarea de lucrări adăugate cu caracter durabil asupra imobilului aparţinând altei persoane
3.2.5. Înţelesul unor termeni şi dispoziţii legale speciale privitoare la accesiunea imobiliară artificială
§4. Accesiunea mobiliară
Secţiunea a 3-a. Uzucapiunea (prescripţia achizitivă) ca mod de dobândire a drepturilor reale
§1. Consideraţii generale
§2. Uzucapiunea în sistemul fostului Cod civil de la 1864
2.1. Felurile uzucapiunii
2.2. Modul de calcul al termenului uzucapiunii
2.3. Efectele uzucapiunii
2.4. Uzucapiunea în regimul de carte funciară reglementat de Decretul-lege nr. 115/1938
§3. Uzucapiunea în noul Cod civil
3.1. Uzucapiunea imobiliară extratabulară
3.2. Uzucapiunea imobiliară tabulară
3.3. Dispoziţii comune aplicabile uzucapiunii imobiliare extratabulare şi celei tabulare
3.4. Uzucapiunea bunurilor mobile
Secţiunea a 4-a. Dobândirea proprietăţii bunurilor mobile prin posesia de bună-credinţă
§1. Consideraţii generale
§2. Condiţiile dobândirii dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile prin posesia de bună-credinţă
§3. Situaţia dobândirii bunului mobil pierdut ori furat
§4. Probleme comune privitoare la aplicarea art. 937 NCC
Secţiunea a 5-a. Dobândirea proprietăţii fructelor de către posesorul de bună-credinţă
§1. Consideraţii generale
§2. Condiţiile şi justificarea dobândirii fructelor de către posesorul de bună-credinţă. Situaţia posesorului de rea-credinţă
Secţiunea a 6-a. Ocupaţiunea, tradiţiunea şi hotărârea judecătorească
§1. Ocupaţiunea
§2. Tradiţiunea (predarea materială) ca mod de dobândire a drepturilor reale
§3. Hotărârea judecătorească, mod de dobândire a drepturilor reale
Capitolul al XI-lea. Publicitatea dobândirii drepturilor reale imobiliare
Secţiunea 1. Consideraţii generale
Secţiunea a 2-a. Problema sistemelor de publicitate imobiliară
§1. Sistemul de publicitate imobiliară al transcripţiunilor şi inscripţiunilor
§2. Sistemul de publicitate bazat pe cartea funciară
Secţiunea a 3-a. Publicitatea imobiliară în sistemul Legii nr. 7/1996
Secţiunea a 4-a. Publicitatea imobiliară în sistemul noului Cod civil
§1. Consideraţii generale
§2. Înscrierea drepturilor tabulare
§3. Notarea unor drepturi, fapte şi raporturi juridice în cartea funciară
§4. Rectificarea înscrierilor de carte funciară
Index
Data apariției: martie 2015
Editura: Hamangiu
Pagini: 504
Limba: Română
Hârtie: 80g/m
Cuvinte cheie:
drept, legislație, regimul juridic al bunurilor, proprietatea privată, proprietatea publică
  • Corneliu Bîrsan - Autor
    Om de stiinta si personalitate a mediului juridic European, Domnul Profesor universitar dr. Corneliu Birsan marcheaza dezvoltarea invatamantului juridic prin prisma contributiilor, realizarilor si actiunilor domniei sale de-a lungul activitatii sale profesionale. In toamna anului 1995 devine membru al Comisiei Drepturilor Omului de la Strasbourg iar, la desfiintarea acesteia, in anul 1998, devine judecator la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, in trei mandate...
    AFLĂ MAI MULTE
    Vezi toate cărţile

Opinia cititorilor

comments powered by Disqus