TOATE
PRODUSELE
coș de cumpărături
lei
Indisponibil
Disponibilitate: Indisponibil
Anunţă-mă când este disponibil!
Suntem ONLINE! Discută cu noi aici. Adaugă la wishlist

Drept civil. Partea generală. Persoanele

Carmen Tamara Ungureanu
Colecții/Serii: Cursuri, seminarii, teste
Prezenta lucrare trateaza institutii clasice ale dreptului civil specifice primului an de studiu din invatamantul universitar, prezentate comparativ...
Vezi mai multe detalii
Titluri conţinute:
Ediția a 2-a
ISBN: 978-606-678-587-7
Dimensiuni: 14,5x20 cm
Tip copertă: Paperback brosat

Drept civil. Partea generală. Persoanele

MAI MULTE DESPRE CARTE

Prezenta lucrare trateaza institutii clasice ale dreptului civil specifice primului an de studiu din invatamantul universitar, prezentate comparativ cu reglementarea anterioara si adaptate in functie de modificarile legislative intervenite ulterior intrarii in vigoare a noului Cod civil si a noului Cod de procedura civila.

Astfel, sunt reliefate modificarile aduse Legii nr. 119/1996 privind actele de stare civila sau O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani. De asemenea, lucrarea are in vedere faptul ca unele materii, precum admisibilitatea si administrarea probelor, sunt tratate in prezent exclusiv si unitar de noul Cod de procedura civila.

In plus fata de editia anterioara, lucrarea cuprinde un numar de 263 de grile cu maxim doua variante de raspuns, care se adreseaza in primul rand studentilor care se pregatesc pentru examenele de an si de licenta, dar si tuturor celor care doresc sa sustina examenul de admitere sau de definitivat in profesiile juridice.

Cuprins extins:
CAPITOLUL I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE
SECŢIUNEA I. DEFINIŢIA DREPTULUI CIVIL
SECŢIUNEA A II-A. DELIMITAREA DREPTULUI CIVIL
§1. Criterii de delimitare
1. Obiectul de reglementare
2. Metoda de reglementare
3. Caracterul normelor juridice (al regulilor de drept)
4. Natura sancţiunilor
5. Calitatea subiectelor
6. Principiile proprii ale ramurii
6.1. Principiul proprietăţii
6.2. Principiul egalităţii în faţa legii civile
6.3. Principiul îmbinării intereselor personale cu interesele generale
6.4. Principiul garantării şi ocrotirii drepturilor subiective civile
SECŢIUNEA A III-A. IZVOARELE DREPTULUI CIVIL
1. Noţiune
2. Clasificare
2.1. Izvoare formale
2.2. Izvoare neformale
SECŢIUNEA A IV-A. APLICAREA NORMEI JURIDICE CIVILE
§1. Aplicarea normei juridice civile în timp
1. Principiul neretroactivităţii
2. Principiul aplicării imediate a normei juridice civile noi
§2. Aplicarea normei juridice civile în spaţiu
§3. Aplicarea normei juridice civile asupra persoanelor
SECŢIUNEA A V-A. INTERPRETAREA NORMELOR JURIDICE CIVILE
1. Necesitatea interpretării
2. Clasificare
2.1. În raport de persoana care face interpretarea şi de forţa juridică a interpretării
2.2. În raport de metodele folosite la interpretarea normelor juridice civile
2.3. În raport de rezultatul la care se ajunge prin interpretare
CAPITOLUL II. RAPORTUL JURIDIC CIVIL
SECŢIUNEA I. DEFINIŢIA, CARACTERELE ŞI IZVOARELE RAPORTULUI JURIDIC CIVIL
1. Definiţie
2. Caractere
3. Izvoare
SECŢIUNEA A II-A. STRUCTURA RAPORTULUI JURIDIC CIVIL
§1. Subiectele raportului juridic civil
1. Noţiune
2. Individualizarea subiectelor raportului juridic civil
3. Pluralitatea subiectelor raportului juridic civil
4. Schimbarea subiectelor raportului juridic civil
5. Capacitatea subiectelor raportului juridic civil
5.1. Noţiune
5.2. Persoana fizică
5.3. Persoana juridică
§2. Conţinutul raportului juridic civil
1. Noţiune
2. Clasificarea drepturilor subiective civile
2.1. Drepturile absolute şi drepturile relative
2.2. Drepturile patrimoniale şi drepturile personale nepatrimoniale
2.3. Drepturi principale şi drepturi accesorii
2.4. Drepturi simple şi drepturi afectate de modalităţi
3. Recunoaşterea, exercitarea şi apărarea drepturilor subiective civile
4. Clasificarea obligaţiilor civile
4.1. Obligaţii care se nasc din acte juridice sau din fapte juridice
4.2. Obligaţii civile în funcţie de obiectul lor
4.3. Obligaţii perfecte şi obligaţii imperfecte
4.4. Obligaţii obişnuite, reale şi opozabile terţilor
4.5. Obligaţii simple şi obligaţii complexe
§3. Obiectul raportului juridic civil
1. Definiţie
2. Clasificarea bunurilor
2.1. După calitatea titularului din al cărui patrimoniu fac parte
2.2. După posibilitatea de a face obiectul unor acte juridice civile
2.3. După natura bunurilor şi calificarea dată lor de lege
2.4. După modul în care sunt determinate
2.5. După cum se pot sau nu se pot schimba unele cu altele
2.6. După cum întrebuinţarea bunurilor conduce sau nu la consumarea substanţei lor
2.7. După posibilitatea împărţirii bunurilor, fără a li se schimba destinaţia
2.8. După corelaţia dintre bunuri
2.9. După cum bunurile sunt producătoare de fructe sau nu
CAPITOLUL III. ACTUL JURIDIC CIVIL
SECŢIUNEA I. NOŢIUNE
SECŢIUNEA A II-A. CLASIFICAREA ACTELOR JURIDICE CIVILE
1. După numărul părţilor
2. După scopul urmărit la încheierea lor
3. După momentul în care îşi produc efectele
4. După modul lor de formare
5. După efectele pe care le produc
6. După importanţa actului juridic în raport cu un bun sau cu un patrimoniu
7. După rolul recunoscut de lege voinţei părţilor în determinarea conţinutului actelor juridice
8. După corelaţia dintre ele
9. După posibilitatea încadrării lor juridice în unul din tipurile de acte juridice reglementate expres de lege
10. După modul de încheiere a actelor juridice civile
11. După modul lor de executare
SECŢIUNEA A III-A. CONDIŢIILE ACTULUI JURIDIC CIVIL
§1. Definiţie şi clasificare
§2. Condiţiile de formare şi de validitate a actului juridic
1. Capacitatea
2. Consimţământul
2.1. Definiţie
2.2. Legătura dintre consimţământ şi voinţa juridică
2.3. Corelaţia dintre voinţa internă şi voinţa declarată
2.4. Condiţiile de valabilitate a consimţământului
2.5. Viciile de consimţământ
3. Obiectul actului juridic civil
3.1. Noţiune
3.2. Condiţii de validitate generale
3.3. Condiţii de validitate speciale
4. Cauza actului juridic civil
4.1. Noţiune
4.2. Elementele cauzei
4.3. Condiţii de validitate
5. Forma actului juridic civil
5.1. Principiul autonomiei de voinţă
5.2. Noţiunea de formă a actului juridic civil şi felurile ei
§3. Condiţiile de eficacitate a actului juridic civil. Modalităţile actului juridic civil
1. Termenul
1.1. Noţiune
1.2. Clasificare
1.3. Efectele termenului
2. Condiţia
2.1. Noţiune
2.2. Clasificare 173 2.3. Reguli cu privire la realizarea sau nerealizarea condiţiei
2.4. Efectele condiţiei
2.5. Diferenţe între termen şi condiţie
3. Sarcina
3.1. Noţiune
3.2. Clasificare
3.3. Efectele neexecutării sarcinii
SECŢIUNEA A IV-A. INTERPRETAREA ACTULUI JURIDIC CIVIL
1. Noţiune
2. Reguli de interpretare
SECŢIUNEA A V-A. EFECTELE ACTULUI JURIDIC CIVIL
1. Noţiune
2. Principiile efectelor actului juridic
2.1. Principiul forţei obligatorii
2.2. Principiul irevocabilităţii
2.3. Principiul relativităţii efectelor actului juridic civil
SECŢIUNEA A VI-A. REPREZENTAREA ÎN ACTELE JURIDICE CIVILE
1. Noţiune
2. Clasificare
2.1. Reprezentarea legală, convenţională şi judiciară
2.2. Reprezentarea generală şi specială
3. Forma împuternicirii reprezentării
4. Condiţiile reprezentării
4.1. Împuternicirea de a reprezenta
4.2. Intenţia de a reprezenta
4.3. Voinţa valabilă a reprezentantului
5. Efectele reprezentării
6. Încetarea reprezentării
SECŢIUNEA A VII-A. NULITATEA ACTULUI JURIDIC CIVIL
§1. Definiţie şi funcţii
1. Definiţie
2. Funcţiile nulităţii
§2. Clasificarea nulităţilor
1. Nulitatea absolută şi nulitatea relativă
1.1. Regimul juridic al nulităţii absolute
1.2. Regimul juridic al nulităţii relative
1.3. Confirmarea
2. Nulitatea totală şi nulitatea parţială
3. Nulitatea expresă şi nulitatea virtuală
4. Nulitatea de fond şi nulitatea de formă
5. Nulitatea de drept şi nulitatea judiciară
6. Nulitatea amiabilă şi nulitatea judiciară
§3. Cauzele de nulitate
§4. Efectele nulităţii
1. Principiile efectelor nulităţii
1.1. Principiul retroactivităţii efectelor nulităţii
1.2. Principiul repunerii părţilor în situaţia anterioară (restitutio in integrum)
1.3. Principiul anulării actului subsecvent ca urmare a anulării actului iniţial (resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis)
2. Principii care înlătură nulitatea
2.1. Principiul conversiunii actului juridic
2.2. Principiul validităţii aparenţei în drept
2.3. Principiul răspunderii civile delictuale
§5. Delimitarea nulităţii de alte cauze de ineficacitate a actului juridic
1. Rezoluţiunea
2. Rezilierea
3. Revocarea
4. Reducţiunea
5. Caducitatea
6. Inopozabilitatea
7. Clauzele considerate nescrise
CAPITOLUL IV. DOVADA DREPTURILOR CIVILE (PROBELE)
SECŢIUNEA I. NOŢIUNEA, OBIECTUL, SARCINA ŞI IMPORTANŢA PROBEI. REGULI DE ADMISIBILITATE
1. Noţiune
2. Obiectul probei
3. Sarcina probei
4. Importanţa probei
5. Reguli de admisibilitate
SECŢIUNEA A II-A. MIJLOACELE DE PROBĂ
§1. Înscrisurile
1. Noţiune şi clasificare
2. Înscrisul autentic
3. Înscrisul sub semnătură privată
3.1. Noţiune
3.2. Formalitatea multiplului exemplar
3.3. Formalitatea „bun şi aprobat”
3.4. Forţa probantă
3.5. Data
3.6. Înscrisuri asimilate de lege înscrisului sub semnătură privată
3.7. Înscrisul în formă electronică
4. Înscrisurile nepreconstituite
4.1. Menţiunile făcute de creditor pe titlul de creanţă
4.2. Registrele şi hârtiile domestice
4.3. Registrele profesioniştilor
4.4. Scrisorile
§2. Mărturia (proba cu martori)
1. Noţiune. Trăsături
2. Admisibilitatea probei cu martori
2.1. Interdicţia de a se dovedi cu martori existenţa actelor juridice al căror obiect are o valoare mai mare de 250 lei
2.2. Interdicţia de a se dovedi cu martori împotriva şi peste cuprinsul unui înscris.
2.3. Excepţii
§3. Prezumţiile
1. Noţiune
2. Clasificarea prezumţiilor
2.1. Prezumţiile legale
2.2. Prezumţiile judiciare
§4. Mărturisirea
1. Noţiunea şi caracterul juridic al mărturisirii
2. Felurile mărturisirii
3. Interogatoriul
§5. Expertiza
§6. Mijloacele materiale de probă
§7. Cercetarea la faţa locului
CAPITOLUL V. PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ
SECŢIUNEA I. CONSIDERAŢII GENERALE
1. Noţiune
2. Sediul materiei
3. Caracterul normelor
4. Natura juridică
5. Funcţiile prescripţiei extinctive
6. Efectul prescripţiei extinctive
7. Principiile efectului prescripţiei extinctive
SECŢIUNEA A II-A. DOMENIUL PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE
§1. Domeniul prescripţiei extinctive în cadrul drepturilor patrimoniale
1. Drepturile de creanţă
2. Drepturile reale accesorii
3. Drepturile reale principale
§2. Domeniul prescripţiei extinctive în cadrul drepturilor nepatrimoniale
§3. Probleme speciale referitoare la domeniul prescripţiei extinctive
1. Valorificarea dreptului subiectiv civil pe calea excepţiei
2. Acţiunea în constatare
3. Acţiunile mixte
4. Dualitatea de acţiuni
5. Acţiuni privind un drept secundar
6. Acţiuni în repararea unui prejudiciu moral
7. Acţiuni în restituirea prestaţiilor executate în baza unui act juridic anulat (desfiinţat)
SECŢIUNEA A III-A. TERMENELE DE PRESCRIPŢIE EXTINCTIVĂ
1. Noţiune
2. Clasificare
2.1. Termenul general
2.2. Termene speciale
SECŢIUNEA A IV-A. CURSUL PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE
§1. Începutul prescripţiei extinctive
1. Regula generală
2. Reguli speciale
§2. Suspendarea prescripţiei extinctive
1. Noţiune
2. Cauzele de suspendare
3. Efectele suspendării prescripţiei extinctive
§3. Întreruperea prescripţiei extinctive
1. Noţiune
2. Cauzele de întrerupere
3. Efectele întreruperii prescripţiei extinctive
§4. Repunerea în termenul de prescripţie extinctivă
1. Noţiune v289 2. Cauzele de repunere în termen
3. Efectul repunerii în termen
§5. Împlinirea prescripţiei extinctive
SECŢIUNEA A V-A. DELIMITAREA PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE
1. Uzucapiunea (prescripţia achizitivă)
2. Termenul extinctiv, ca modalitate a actului juridic civil
3. Decăderea
CAPITOLUL VI. PERSOANELE
SUBCAPITOLUL I. PERSOANA FIZICĂ
SECŢIUNEA I. INDIVIDUALIZAREA PERSOANEI FIZICE
SUBSECŢIUNEA I. NOŢIUNE
SUBSECŢIUNEA II. MIJLOACE DE INDIVIDUALIZARE
§1. Numele
1. Noţiune
2. Dobândirea (stabilirea) numelui şi a prenumelui
2.1. Numele şi prenumele copilului din căsătorie
2.2. Numele şi prenumele copilului din afara căsătoriei
2.3. Numele şi prenumele copilului născut din părinţi necunoscuţi
3. Modificarea numelui de familie
3.1. Schimbări în filiaţia persoanei fizice 301 3.2. Schimbări determinate de instituţia adopţiei
3.3. Schimbări determinate de instituţia căsătoriei
4. Schimbarea numelui de familie şi a prenumelui pe cale administrativă
5. Retranscrierea numelui de familie şi a prenumelui
6. Alte mijloace de individualizare, asemănătoare numelui
6.1. Pseudonimul
6.2. Porecla
6.3. Codul numeric personal
6.4. Identificarea pe baza amprentelor genetice
§2. Domiciliul
1. Noţiune
2. Caractere juridice
3. Felurile domiciliului
3.1. Domiciliul de drept comun
3.2. Domiciliul legal
3.3. Domiciliul ales sau convenţional
3.4. Domiciliul profesional
3.5. Reşedinţa
§3. Starea civilă
1. Noţiune
2. Conţinutul stării civile
2.1. Calităţi privind filiaţia persoanei fizice
2.2. Calităţi privind starea conjugală a persoanei fizice
2.3. Sexul
2.4. Cetăţenia
2.5. Vârsta
3. Sursele stării civile
3.1. Faptele de stare civilă
3.2. Actele juridice de stare civilă
3.3. Hotărârile judecătoreşti
4. Actele de stare civilă (ca înscrisuri)
4.1. Noţiune
4.2. Anularea, modificarea şi completarea actelor de stare civilă şi ale menţiunilor de pe acestea
4.3. Rectificarea actelor de stare civilă
4.4. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă
5. Înregistrările de stare civilă
6. Proba stării civile
SECŢIUNEA A II-A. OCROTIREA PERSOANEI FIZICE PRIN MIJLOACE DE DREPT CIVIL
§1. Protecţia incapabililor
1. Protecţia minorului
1.1. Autoritatea părintească
1.2. Măsuri de protecţie specială a minorului
1.3. Tutela
1.4. Curatela specială a minorului
2. Protecţia persoanelor fizice cu tulburări psihice
2.1. Protecţia persoanelor cu tulburări psihice, potrivit Legii nr. 487/2002
2.2. Protecţia interzişilor judecătoreşti
§2. Protecţia unor categorii de persoane capabile. Curatela
1. Noţiune
2. Felurile curatelei
3. Cazuri de curatelă
4. Instanţa competentă
5. Persoanele care pot fi curator
6. Persoanele care pot solicita instituirea curatelei
7. Numirea curatorului
8. Capacitatea de exerciţiu a celui reprezentat de curator
9. Încetarea curatelei
SUBCAPITOLUL II. PERSOANA JURIDICĂ
SECŢIUNEA I. NOŢIUNEA ŞI ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE PERSOANEI JURIDICE
1. Noţiune
2. Elementele constitutive ale persoanei juridice
2.1. Organizarea proprie, de sine stătătoare
2.2. Patrimoniul propriu
2.3. Scopul propriu
SECŢIUNEA A II-A. CLASIFICAREA PERSOANELOR JURIDICE
1. Persoane juridice de drept public şi persoane juridice de drept privat
1.1. Persoanele juridice de drept public
1.2. Persoanele juridice de drept privat
2. Persoane juridice cu scop patrimonial şi fără scop patrimonial
3. Persoane juridice române şi persoane juridice străine
4. Persoane juridice înfiinţate prin actul de înfiinţare al organului competent şi persoane juridice înfiinţate prin actul de înfiinţare al celor care o constituie, autorizat
5. Persoane juridice pe durată nedeterminată şi persoane juridice pe durată determinată
6. Persoane juridice cu sediul în România şi persoane juridice cu sediul în străinătate
SECŢIUNEA A III-A. IDENTIFICAREA PERSOANEI JURIDICE
§1. Atributele generale de identificare
1. Denumirea
2. Sediul
3. Naţionalitatea
4. Contul bancar
§2. Atributele speciale de identificare
1. Codul unic de înregistrare
2. Capitalul social
3. Firma
4. Marca
SECŢIUNEA A IV-A. REGIMUL PERSOANEI JURIDICE
1. Înfiinţarea persoanei juridice
1.1. Moduri de înfiinţare
1.2. Nulitatea persoanei juridice
1.3. Funcţionarea persoanei juridice
2. Reorganizarea persoanei juridice
2.1. Noţiune
2.2. Moduri de reorganizare
2.3. Opoziţia
3. Încetarea persoanei juridice
3.1. Noţiune şi moduri de încetare
3.2. Dizolvarea persoanei juridice
3.3. Desfiinţarea persoanei juridice
GRILE
RĂSPUNSURI LA GRILE
BIBLIOGRAFIE
INDEX
Data apariției: mai 2013
Editura: Hamangiu
Pagini: 496
Limba: Română
Hârtie: 120g/m
Cuvinte cheie:
drept civil, partea generală, persoanele
  • Carmen Tamara Ungureanu - Autor
    Carmen Tamara Ungureanu: A absolvit Facultatea de Drept a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi in anul 1992 si Institutul de Pregatire si Perfectionare a Magistratilor in anul 1993. Doctor in drept din anul 2000. In prezent, este conferentiar universitar la Facultatea de Drept a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, unde preda dreptul civil, si avocat in Baroul Iasi. Printre ultimele lucrari publicate: Drept civil. Partea...
    AFLĂ MAI MULTE
    Vezi toate cărţile

Opinia cititorilor