Mai sunt în care ai TRANSPORT GRATUIT la orice comandă!

Detalii
TOATE
PRODUSELE
coș de cumpărături
lei
Bacalaureat 2022. O prezentare cronologică a literaturii române prin 70 de teste pentru evaluarea curentă si bacalaureat 9786060033561

Bacalaureat 2022. O prezentare cronologică a literaturii române prin 70 de teste pentru evaluarea curentă si bacalaureat

de Liliana Paicu, Marilena Lascăr

  • Transport gratuit la comenzile de peste 120 de lei
  • Retur posibil: 365 zile
  • Data estimată de livrare: 22.10.2021
  • Ambalare gratuită a cadoului
 

Descriere produs

Lucrarea fost avizată de Ministerul Educaţiei şCercetării prin Ordinul nr6250/21.12.2020 şse regăseşte la poziţia nr19 din anexa Ordinului.
Lucrarea este realizată în conformitate cu Programa de Bacalaureat în vigoare pentru disciplina Limba şi literatura românăaprobată prin O.Mnr. 4923/2013.

prezentare cronologică a literaturii române prin 70 de teste pentru evaluarea curentă si bacalaureat

Subiectul si al ll-lea 10 teste completecu sugestii de rezolvare

 

Prin această lucrare le propunem elevilor un antrenament consistent pentru abordarea optimă a subiectelor I şal II-leacare însumează 60 de puncte din totalul de 100 de puncteîmpreună cu celelalte lucrări ale noastre EseulVarianta rapidă pentru bacalaureat şEseul argumentativcartea alcătuieşte o triadă de succes din colecţia Pregătire BAC a editurii Art Klett.
Amintim structura 
probei scrise de bacalaureatpentru a sesiza pondereaîn ansamblul testului, a subiectelor I şal II-lea abordate preponderent în această lucrare:
• Subiectul I (50 de punctefoloseşte ca suport un text nonliterar şeste alcătuit din doi itemiunul semiobiectiv (A) de tip întrebare structurată, conţinând cinci cerinţe, şunul subiectiv (B) de tip eseu argumentativ.
• Subiectul al II-lea (10 puncte)de tip întrebare cu răspuns scurt, foloseşte ca suport un text literar la prima vedere (epic, liric sau dramatic). Subiectele I şi al II-lea sunt comune tuturor filierelor, profilurilor şspecialirilor.
• Subiectul al III-lea (30 de puncte)diferenţiat în funcţie de filieră, profil şspecializare, este un eseu structurat al cărui conţinut vizează elemente de analiză tematică, structuralăstilistică operelor literare ce aparţin celor şaptesprezece autori canonici, curentelor culturale/literare, perioadelorspeciilor literare etc.
Se adaugă 10 puncte din oficiuiar totalul este de 100 de puncte.
Pornind de la ideea că pregătirea secvenţială optimizează performanţele candidaţilor la examen, am destinat această lucrare exersării,în special, a subiectelor I şal II-lea, într-o viziune integratoarenecesară elevilor pentru a situa în cronologie etapele şmarile personalităţale literaturii române (autori canonici sau alţi scriitori reprezentativi pentru epoci, curente şi specii literare precizate în programa şcolară)în testele propuseam corelat tematic textul literar şpe cel nonliterar, fragmentele selectate fiind ilustrative pentru momentele cele mai importante ale evoluţiei literaturii române, începând cu fundamentele culturii române şîncheind cu postmodernismulAceste teme se regăsesc în programa şcolară la toate profilurile, însă unele dintre ele sunt exceptate din programa de examen de la profilul real (conform tabelului sinoptic din final).
Din dorin
ţa de a aprofunda Subiectul al II-lea, în cele 70 de teste din primul capitol am eliminat eseul de la Subiectul al III-lea, care nu face obiectul cărţii de
fa
ţă, dar care este amplu abordat de noi în lucrarea Eseul Varianta rapidă pentru bacalaureatîn schimb, am propus un grupaj de cinci itemi sub denumirea Exersează mai mult!,ror rezolvare le oferă elevilor mai multe chei de lectură a textului literar. În egală măsurăacest grupaj le oferă profesorilor posibilitatea de a evalua fiecare test cu 100 de punctela tezelucrăripe parcursul celor patru ani de liceuîn situaţia în care ar acorda pentru cele cinci cerinţ30 de puncte (5 x 6 puncteşar adăuga 10 puncte din oficiu. De asemenea, profesorii ar putea realiza teste de 100 de puncte, focalizate pe anumită temă/lecţie din programa şcolară, adăugândpentru 30 de puncteeseul argumentativ potrivit şcele 10 puncte din oficiu.

Pentru abordarea structurii complete probei actuale de examen, îetapa integrării,am oferitîn capitolul al doilea, 10 variante complete (conform modelelor oficiale) însoţite de sugestii de rezolvare, care pot fi utilizate ca antrenament înaintea simulărilor sau a examenului propriu-zis.
In pluslucrarea cuprinde un capitol de noţiuni teoretice recapitulative, alcătuit pe baza programei de examen şi util în rezolvarea subiectelor aplicate pe textul literarun tabel sinoptic care prezintă etapele literaturii române şi un alt tabel care conţine sursele textelor din subiectele propuse în primele două capitole (organizat pe epoci şcurente literare, dar şdupă autori).
Credem că lucrarea de faţă
cu o organizare inedită în raport cu altele de acest felle oferă liceenilor posibilitatea de a se pregăti gradat pentru examentrecând prin etapele de exersare şintegrare,corespunzătoare celor două capitole de teste, de a sistematiza cunoştinţele despre evoluţia literaturii române şi de a-şdezvolta competenţele de lectură şpe cele culturale.

Autoarele

extinde
 

Detalii produs

Autor: Liliana Paicu, Marilena Lascăr

Data apariției: august 2021

ISBN: 9786060033561

Copertă: Paperback

Număr pagini: 312

Dimensiuni: 16,5x24 cm

Editura: Art Klett

Pagini: 312

Limba: Română

Hârtie: 80g/m