TOATE
PRODUSELE
coș de cumpărături
lei

Autor \ Vladimir Diaconiță
Vezi toate produsele

Vezi toate produsele

Educație și formare: studii universitare de doctorat, Facultatea de Drept, Universitatea din București, absolvite cu cea mai înaltă distincție (calificativul „excelent”); Master Classes of Arbitration, the Cologne Academies, Köln; Post-graduate Course in Arbitration (CAS in Arbitration), Universitatea din Lucerna, Universitatea din Neuchâtel și Swiss Arbitration Academy; studii universitare de masterat, disciplina Drept privat aprofundat, Facultatea de Drept, Universitatea din București; studii universitare de masterat, absolvite cu cea mai înaltă distincție (summa cum laude), Master of Laws in Cross-Cultural Business Practice, Universitățile din Fribourg, Berna și Neuchâtel din Elveția; studii de licență în drept, Facultatea de Drept a Universității din București.

Experiență profesională: asistent universitar, Facultatea de Drept, Universitatea din București, cu activitate didactică la disciplinele „Drept civil. Contracte” (licență), „Drept civil. Succesiuni și liberalități” (licență), „Dreptul proprietății intelectuale” (licență), „Drept European al contractelor” (master), „Arbitraj în domeniul proprietății intelectuale” (master); avocat în Baroul București.

Activitate de cercetare științifică. Cărți: Executarea silită în natură a obligațiilor contractuale în sistemul Codului civil Român. Noțiunea și condițiile de drept comun, Ed. Universul Juridic, București, 2017; Despre libertatea de a (nu) contracta: prejudiciul reparabil în caz de rupere în manieră ilicită a negocierilor, în volumul omagial In Honorem, Valeriu Stoica, Ed. Universul Juridic, București, 2018; Teste-Grilă. Drept civil. Succesiuni și liberalități (coautor), Ed. Goldberg Publishing, Călărași, 2018;

Articole: Limitele posibilității creditorului de a obține, în instanță, executarea silită în natură a obligațiilor contractuale de a face, în RRDP nr. 1/2017; Brief considerations regarding fraudulent choices of law; a Romanian perspective, în Analele Universității București, Seria Drept nr. 1, 2018; Despre unele acte ce poartă asupra drepturilor materiale la acțiune consecutive neexecutării obligațiilor contractuale, în RRDP nr. 4/2018; Obligația de a da şi neexecutarea eficientă. Scurte considerații, în RRDP nr. 1/2019; Standardul, impreviziunea şi riscul în materia obligațiilor contractuale. Scurt exercițiu de corelare (coautor), în RRDP nr. 3/2019; Neexecutarea fără justificare și neexecutarea culpabilă. Scurt exercițiu de corelare, în RRDP nr. 1/2015; Condițiile substanțiale ale rezoluțiunii în Noul Cod civil, în RRDP 6/2012.

Premii: premiul „Octavian Căpățînă” pentru cel mai original și valoros articol publicat în paginile Revistei române de drept privat în anul 2017.