TOATE
PRODUSELE
coș de cumpărături
lei

Vezi mai multe
produse din:

Autor \ Ioan I. Ică Jr.
Vezi toate produsele

Ioan I. Ică Jr. Vezi toate produsele

Diacon Ioan I. Ică Jr.

N. 15 aug. 1960, în Sibiu, fiul lui lcă loan sen.  Studii la Liceul “Octavian Goga" din Sibiu (1975-1979), apoi la Institutul Teologic din Sibiu (1980 - 1984), cursuri de doctorate specialitatea Teologie Dogmatică şi Simbolică, tot acolo (1984 - 1987), stadiu de documentare şi specializare la Universitatea din Erlangen (oct. 1990 - oct. 1991).  Asistent pentru Limbi clasice (1988-1990), Istoria religiilor (1991-1992), lstoria Filosofiei (1992-1993), lector titular de Misiologie şi Ecumenism (1993-1994) la Facultatea de Teologie din Sibiu, apoi la cea din Cluj-Napocaş cursuri de Filosofie patristică la Facultatea de Filosofie a Universită‘ii din Cluj-Napoca (1992-1993); diacon (1989).  A publicat studii de teologie sistematică, traduceri şi comentarii patristice, documentare şi comentarii în reviste teologice; traduceri şi eseuri pe teme de antropologie, arta, filosofie în reviste de cultură. 

Lucrări: 

-     Sf. Treime în teologia occidentaă contemporană din punct de vedere ortodox, în MA, an. XXXI, 1986, nr. 5, p. 29-58,

-     Definiţia hristologică a Sinodului VI ecumenic şi importanţa ei dogmatică şi simbolică, în MA, an.  XXXII, 1987, nr. 1, p.22-56;

-      Sinodul constantinopolitan din 1285 şi pnevmatologia patr. Grigorie II Cipriotul, în MA, an.  XXXII, 1987, nr. 2, p. 47-78;

-      Teologie şi spiritualitate la Sf. Simeon Noul Teolog, în MA, an.  XXXII, 1997, nr. 3, p. 21-47;

-      Synodikonul Ortodoxiei şi valoarea lui dogmatică, în MA, an.  XXXIII, 1988, nr. 7-8, p. 440-457;

-      Sfântul Maxim Mărturisitorul despre iubirea agapică, în MA, an XXXIII, 1988, nr. 7, p. 37-59;

-     Teologie şi teologi după Sf. Grigorie de Nazianz, în MA, an. XXXIV, 1989, nr. 7, p. 40 - 56;

-      P. A. Florenski - savant, filosof. teolog, preot şi martir (biografia şi profilul operei), în RT, 73,1991, nr. 5, p. 3-13 şi nr. 6, p. 33-44;

-      Sinoadele bizantine din epoca Comnenilor şi importanţa lor dogmatică, în RT, 74, 1992, nr. 1, p, 12-33;

-      Persoană sau/şi ontologie în gândirea ortodoxă contemporană, în Persoană şi comuniune.  Prinos de cinstire Păr.  Prof. Acad.  D. Stăniloae la 90 de ani, Sibiu, 1993, p. 359-385 (coordonatorul volumului):

-      Morala şi spiritualitatea ortodoxă în viziunea Sfântului Grigorie Palama, în RT, an. 76, 1994, nr. 3, p. 15 -43,

Traduceri din Sf.  Părinţi:

-      Fer.  Augustin, Sf. Maxim Mărturisitorul (Epistole),

-      Sf. Grgorie de Nazianz,

-      Sf. Grigorie Palama,

-      Simeon Noul Teolog (Cateheze) ş.a. în rev. Mitropolia Ardealului (1985-1992).  

Coordonator şi îngrijitor de colecţii la Editura “Deisis", de la Mănăstirea “loan Botezătorul" din Alba Iulia, unde a publicat mai multe traduceri însoţite de ample studii introductive:

-      Cuv. Siluan Athonitul, Între iadul deznădejdii şi iadul smereniei: însemnări duhovniceşti, 1993,268 p.;

-      Sf. Teodor Studitul, lisus Hristos  prototip al icoanei Sale. Tratate contra iconomahilor, 1994, 212 p.;

-      Cuv.  Teoclit Dionisiatul, Dialoguri la Athos.I-II, 1994, XXXIV + 248 + 248 p.;

-      Vladimir Soloviov, Fundamentele spirituale ale vieţii: Scrisori duminicale şi pascale. 1994, LXVI + 240 p.