TOATE
PRODUSELE
coș de cumpărături
lei
Cartea Psalmilor (Psalmii 1-50)

Cartea Psalmilor lui David este fără îndoială cartea cea mai folosită în cultul religios, atât în cel creștin, cât și în cel iudaic, dintre toate cele ce alcătuiesc Scripturile Vechiului Testament. De asemenea este și una dintre cele mai iubite cărți de cult, fiind foarte folosită și în rugăciunea particulară a credincioșilor. De unde oare această aură de fascinație ce s-a format în jurul psalmilor biblici? Cu siguranță datorită caracterului lor personalist, intim, fiind singura carte canonică în care cineva, în acest caz, împăratul și prorocul David, se adresează direct lui Dumnezeu, înfățișându-i-se „în duhul gol", cu toate păcatele și slăbiciunile sale, și totodată exprimându-și nestingherit credința și deplinul abandon în mâinile Domnului Dumnezeului său. Astfel, David devine prototipul omului universal ce își pune viața în mâinile divinității. Iar cei ce îi citesc psalmii se regăsesc pe de-a-ntregul în cuvintele sale. 


Editura Polirom a inițiat o nouă traducere a Cărții Psalmilor, sub coordonarea Madeei Axinciuc, de această dată direct din limba ebraică, cea în care a fost scrisă inițial. Acest prim volum cuprinde doar traducerea primilor 50 de psalmi, numerotați conform împărțirii masoretice, ce diferă puțin față de cea folosită în cultul creștin. Cititorii, fiind deprinși cu traducerea „clasică” din limba greacă, după textul Septuagintei, vor fi surprinși să descopere și unele exprimări ușor diferite, care, fără să fi schimbat câtuși de puțin înțelesul știut, au meritul de a-i purta mult mai aproape de universul interior al regelui David, ajutându-i astfel să îl înțeleagă mai bine, să empatizeze mai mult cu acesta și, de ce nu, să înțeleagă mai bine și natura relațiilor acestuia cu Dumnezeu. 


Ediția este una bilingvă, română-ebraică, având inclusiv o transcriere fonetică a variantei ebraice (grație Prim-Rabinului României, Rafael Shaffer), fiind îmbogățită și cu o mulțime de note explicative, ce contribuie și mai mult la înțelegerea cât mai deplină a Psalmilor. Este o carte menită să slujească atât celor ce se apleacă asupra ei cu acribie academică, prin bogăția notelor de subsol ce contribuie la o mai bună înțelegere a nuanțelor, cât și celor ce rămân credincioși rolului ei de carte de rugăciuni. Și bineînțeles, poate fi oricând citită și ca un volum de poezie.


Comentarii
Articole similare
Gândacul Gândacul Gândacul Ian McEwan
Pentru oamenii cu „stomacul sensibil”, vederea unui gândac poate fi...
Tonomatul Tonomatul (povestiri) Tonomatul (povestiri) Andrei Panțu
Andrei Panțu este un tânăr cu o pregătire profesională impresionantă, fiind...
Expectativa luminoasă Expectativa luminoasă Expectativa luminoasă Andrei Dósa
Andrei Dόsa este unul dintre cei mai activi membri ai noului val de poezie din...
De ce, Doamne? O radiografie a suferinței De ce, Doamne? O radiografie a suferinței De ce, Doamne? O radiografie a suferinței Clive Staples Lewis
C.S. Lewis, reputatul profesor de literatură medievală și renascentistă de la...
Arcașul fără arc Arcașul fără arc Arcașul fără arc Ștefan Liiceanu
Una dintre cele mai vechi culturi din lume, în sensul existenței unor scrieri...